Już w lipcu zwracaliśmy uwagę na niesprawiedliwe potraktowanie przez sejm, w ustawie o podwyżkach pielęgniarek wykonujących zawód w DPS. Także ustawa 203 nie objęła tej grupy pielęgniarek.

Jeden z senatorów przygotował projekt zmiany ustawy o zoz. Proponuje, by DPS-y podlegały tym samym regulacjom co ZOZ-y. Wtedy ich pielęgniarki byłyby przy podwyżkach traktowane tak samo jak te zatrudnione w szpitalach i przychodniach.

 

Dyskryminacja pielęgniarek

Zobacz też:

Płaca zatrudnionych w DPS zmierza wyraźnie ku minimum socjalnemu. Pracownicy ci, zamiast być aktywnymi zawodowo i pomagać innym, wkrótce staną się sami klientami pomocy społecznej.

Pielęgniarki zatrudnione w DPS nie dostaną podwyżek od października z ustawy.

Ustawa wyłącza z podwyżek nie tylko niektóre podmioty, ale także niektórych pracowników ochrony zdrowia.

Wobec licznych pytań dotyczących podmiotów, które nie obejmuje ustawa podwyżkowa informujemy, że w ustawie określono podmioty, które podlegają podwyżkom. Wykaz tych , które nie podlegają podwyżkom nie wynika z zapisów ustawy lecz interpretacji.

Jakim podmiotom zostaną przekazane środki finansowe na wynagrodzenia, a których ustawa nie obejmuje? Na jaki okres czasu ustawa określa podwyżki? Według jakiego „klucza” będzie obliczana wysokość środków finansowych przekazanych na podwyżki?

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.