Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Radziwiłł przedstawia „reformę” ochrony zdrowia - Teraz ma być służba zdrowia

Działalność Radziwiłła

 

       

 

W dniu 31 sierpnia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem pani Marii Jolanty Ochman – współprzewodniczącej Zespołu ze strony związkowej.

Przyjęty porządek spotkania poza sprawami organizacyjnymi obejmował także dyskusję na temat założeń reformy Narodowa Służba Zdrowia – Strategia zmian - w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Pan Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, przedstawił założenia Strategii, która przewiduje, że od 2018 roku opiekę zdrowotną będzie zapewniać Polakom Narodowa Służba Zdrowia finansowana z budżetu państwa. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia – do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB.

Następnie szef resortu zdrowia zaprezentował założenia zmian w pięciu głównych obszarach, takich jak: system zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej, organizacja leczenia szpitalnego, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, zdrowie publiczne.

Zapowiedział likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zmianę sposobu finansowania służby zdrowia. Poinformował także o planach utworzenia Wojewódzkich Urzędów Zdrowia, podległych pionowo ministrowi, a poziomo – wojewodom, które będą realizować zadania regionalne związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Środki na funkcjonowanie opieki zdrowotnej z budżetu państwa zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu Celowego „Zdrowie”, którego dysponentem będzie minister zdrowia. Nowy sposób finansowania będzie dotyczył także szpitali; zamiast dotychczasowego finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur otrzymają one ryczałt na leczenie pacjentów w określonych zakresach. Jednym z elementów reformy będzie utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego, mającego integrować cały rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce.

Zmiany nastąpią również w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjentów będą leczyły zespoły Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w ramach których (z utrzymaniem samodzielności zawodowej i finansowej) będą współpracować ze sobą lekarz, pielęgniarka, położna, pielęgniarka szkolna i dietetyk. Zmiany będą wdrażane stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie. Czytaj dalej...
 

źródło: dialog.gov

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz także:

Radziwiłł przestawia "reformę" ochrony zdrowia. Teraz ma być służba zdrowia.

Poseł w sejmie do ministra zdrowia: "Cały czas czarujecie pracowników ochrony zdrowia, że będzie lepiej, że będą zarabiać krocie w roku 2133..."