Od sierpnia 2016 roku ogromne oburzenie pielęgniarek i położnych z powodu wymyślonych przez Radziwiłła obowiązkowymi szkoleniami w zakresie "zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne". Protestował też związek i samorząd pip... Teraz dowiadujemy się prawdy...

Radziwiłł nakazuje obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek.

      

 
                                                  *Kliknij po więcej informacji...
 
 
 
 
Teraz w piśmie ministerstwa zdrowia z dnia 17 października 2016 roku do związku pip czytamy (skan fragmentu):
 
 
 
 
Wybrał Mariusz Mielcarek 
 
 
 
                                              *Kliknij po więcej informacji