Poseł do ministra zdrowia o degradacji zawodów pielęgniarki i położnej. Dalej pisze o "obawach dotyczących m.in. podporządkowaniu zawodu pielęgniarki nie tylko środowisku lekarskiemu, ale wszystkim zawodom medycznym". Co autor miał na myśli?

Pielęgniarstwo 2016.

 

      

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie

zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego docierają głosy zaniepokojenia wynikające z aktualnego planu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Prezydium Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w piśmie z dn. 24.10.2016r., skierowanym do mojego Biura Poselskiego, zwraca uwagę, że zmiany te to degradacja ww zawodów. Obawy dotyczą m.in. podporządkowaniu zawodu pielęgniarki nie tylko środowisku lekarskiemu, ale wszystkim zawodom medycznym.

W związku z tym, zwracam się do Pana o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy mając na uwadze specyfikę zawodu pielęgniarki i położnej uważa Pan, że proponowane zmiany do ustawy nie wymagają konsultacji ze środowiskiem, którego dotyczą?
Jakie jest stanowisko Ministerstwa w sprawie zawodów medycznych np. higienisty stomatologicznego, zawodu który nie wymaga systemu szkolnictwa wyższego (co najmniej 6 semestrów)?

Poseł Paweł Papke

24 października 2016 roku

 

Co autor miał na myśli?

Jutro (7 listopada) zadzwonię to posła. Info na Portalu wieczorem. 

Mariusz Mielcarek