Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Wiceminister zdrowia: tak, to jest niesprawiedliwe

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Niesprawiedliwość tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych

 

Poseł pyta o tzw. podwyżki dla pielęgniarek

Wiceminister zdrowia: tak, to jest niesprawiedliwe

 

Na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 22 grudnia 2015 roku posłanka podniosła jeden z aspektów, dotyczący niesprawiedliwości w zakresie tzw. podwyżek dla pielęgniarek. Do sprawy odniósł się wiceminister zdrowia, który stwierdził, że „nie jest to na razie taka odpowiedź, jakiej by się pani mogła spodziewać, pomimo chęci i zrozumienia, że to jest niesprawiedliwe”. Poniżej cytujemy wypowiedź posłanki i odpowiedź wiceministra zdrowia.

Poseł Gabriela Lenartowicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja mam bardzo konkretne pytanie do Pana Ministra, a szczerze, postulat, który wydaje się oczywisty. Chciałam poruszyć pewien problem i zapytać, jak ministerstwo zamierza rozwiązać ten problem, który wyniknął w toku wdrażania rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów, mówiąc w skrócie, który dotyczył właśnie wynegocjowanych przez pielęgniarki podwyżek.

Otóż w toku procedowania i wdrażania tych rozporządzeń pokrzywdzone, to z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, są pielęgniarki, których nie zauważono. Mówię tu przykładowo o 12 pielęgniarkach pracujących w szpitalu powiatowym w Raciborzu, ale dotyczy to wielu innych pielęgniarek w województwie śląskim, częściowo małopolskim, które pracują w publicznych szpitalach, a jednocześnie te szpitale są podwykonawcami wojewódzkiego pogotowia ratunkowego, i jako pracownicy podwykonawców nie otrzymały tych podwyżek.

Zajmowałam się tym na prośbę tychże pielęgniarek jeszcze jako wicewojewoda, w zakresie działalności mając także kwestię nadzoru nad opieką zdrowotną. Otrzymaliśmy wtedy deklarację z resortu, że sprawa ta będzie uregulowana w najbliższym czasie, mam na myśli przyszły rok budżetowy.

Zwracam się z pytaniem i z prośbą tak naprawdę o deklarację rozwiązania tego tematu, bo z punktu widzenia kosztów nie są to duże pieniądze, ale z punktu widzenia równości, takiej sprawiedliwości, w jednym szpitalu jedne dziewczyny uzyskają podwyżkę, drugie nie, i ten brak podwyżki będzie się za nimi, że tak powiem, ciągnął.

Liczę na to, że będę mogła po dzisiejszej odpowiedzi Pana Ministra czy wiceministra zawieźć na święta odpowiedź, która da im nadzieję. Zważywszy na obsadę i potencjał, jaki mamy, niski, personelu średniego, myślę, zwłaszcza że tak jak mówię, to są pracownice publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zgodnie z prawem pracowały u podwykonawcy, także zgodnie z prawem zakontraktowanego od wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. I myślę, że byłoby głęboko niesprawiedliwe, gdyby zostały właśnie z powodu meandrów formalnych trwale gorzej potraktowane. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza [...]

Kolejne pytanie pani poseł Gabrieli Lenartowicz, dotyczące tych pielęgniarek. To rzeczywiście jest sprawa szczególnie drażliwa, ponieważ to są panie pielęgniarki zatrudnione u podwykonawcy, no i na tym polega problem. Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także:

Żenada.pl - miało być 1500 zł! Zobacz rzeczywistą wysokość przelewu dla pielęgniarza w ramach tzw. podwyżek dla pielęgniarek, "wywalczonych" przez władze związku i izby pip.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - liczba pielęgniarek i położnych - specjalistów