Spotkanie władz izby pip z władzami ministerstwa zdrowia w dniu 8 listopada. Rozmawiano o.... Następne spotkanie 12 grudnia....

Działalność izby pielęgniarek i położnych.