Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Sonda na Facebook - Ocena 25 lat działalności Izby Pielęgniarskiej

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

      

 

W dniach pomiędzy 13 października a 6 listopada br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę na temat oceny 25 lat działalności Izby Pielęgniarek i Położnych. W sondzie zagłosowało tysiąc pięćset pięćdziesiąt osób. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: oceniam - bardzo pozytywnie, pozytywnie, nie mam zdania, negatywnie, bardzo negatywnie.  95% respondentów 25 lat działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oceniło negatywnie i bardzo negatywnie. Szczegółowe wyniki sondy prezentujemy na poniższym wykresie. Czytaj więcej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: