Jeszcze w tym roku kolejne 600 pielęgniarek i położnych będzie mogło rozpocząć dofinansowane specjalizacje. Zobacz w jakich dziedzinach oraz w jakich województwach.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

      

      

 

Ministerstwo zdrowia w dniu 22 listopada ogłosiło przetarg na wybór organizatorów dofinansowanych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, w następujących dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek w województwie dolnośląskim,
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie kujawsko – pomorskim,
 • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek w województwie lubelskim,
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych w województwie lubelskim,
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek w województwie lubelskim,
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek w województwie lubelskim,
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek w województwie lubelskim,
 • Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek w województwie lubelskim,
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek w województwie lubuskim,
 • Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek w województwie łódzkim,
 • Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek w województwie małopolskim,
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych w województwie małopolskim,
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych, albo Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek w województwie małopolskim,
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych w województwie mazowieckim,
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie mazowieckim,
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie opolskim,
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych, albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie podkarpackim,
 • Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek w województwie podlaskim,
 • Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek w województwie pomorskim,
 • Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek w województwie śląskim,
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek w województwie świętokrzyskim,
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych, albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie warmińsko – mazurskim,
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie wielkopolskim,
 • Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie zachodniopomorskim.

​W dokumentacji przetargowej zapisano:

"Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 24 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 24 odrębne części, każda po 25 uczestników kształcenia.
Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2016 r. – może wynieść 3 500 PLN ( w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 500 PLN).
Jeżeli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego ( koszt kształcenia pielęgniarki/położnej ) będzie równa lub niższa od wartości 3 500 PLN, dofinansowanie będzie równe kwocie zaoferowanej.
Dodatkowy warunek: wysokość współfinansowania kosztu kształcenia pielęgniarki / położnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego (wkład własny wnoszony przez uczestnika) nie może być wyższa niż 1 200 PLN."

wybrał: Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

4 września 2016 roku - UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT. Na etapie postępowania kwalifikacyjnego legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu określonych kursów specjalistycznych nie stanowi warunku wstępnego dopuszczenia do danego rodzaju kształcenia. Warunek ten musi być spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych.