W Polsce pielęgniarek nie cenią! Powiatowy Urząd Pracy ma oferty pracy dla: cukiernika, doradcy klienta, fryzjera, kasjera, sprzedawcy obwoźnego z samochodu, pokojowej, sprzedawcy branży mięsnej, sprzedawcy artykułów rolniczych oraz pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej. Zarobki?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

      

      

 

"W toku postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy dodatkowo ustalił, że Powiatowy Urząd Pracy w J. na koniec kwietnia 2016 roku nie posiada ofert pracy w zawodzie rolnik, natomiast posiada oferty pracy w zawodzie cukiernik z wynagrodzeniem 1850 zł miesięcznie, doradca klienta z wynagrodzeniem 2100 zł miesięcznie, fryzjer z wynagrodzeniem od 925 zł miesięcznie do 1850 zł miesięcznie, kasjer z wynagrodzeniem od 1850 zł miesięcznie do 2100 zł miesięcznie, sprzedawca obwoźny z samochodu z wynagrodzeniem 2200 zł miesięcznie, pielęgniarka w domu pomocy społecznej z wynagrodzeniem 1850 zł miesięcznie, pokojowa z wynagrodzenia 2600 zł miesięcznie, kasjer z wynagrodzeniem 1575 zł miesięcznie, sprzedawca branży mięsnej z wynagrodzeniem 1850 zł miesięcznie, sprzedawca artykułów rolniczych z wynagrodzeniem 1900 zł miesięcznie oraz sprzedawca z wynagrodzeniem od 1850 zł miesięcznie do 2100 zł miesięcznie /k. 157 – 160v./. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto." 

Z orzeczenia Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 roku wybrał Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Pielęgniarka to funkcjonariusz publiczny

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – Minister Radziwiłł przedstawił projekt ustawy wprowadzającej kształcenie pielęgniarek w szkołach średnich