Poseł do ministra zdrowia: Proponowane zmiany doprowadzą do sytuacji, w której zawód asystentki pielęgniarki, będą mogły wykonywać osoby niepełnoletnie...

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

 

      

 

W interpelacji poselskiej do ministra zdrowia w sprawie planowanych zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek, czytamy między innymi:

"Proponowane zmiany powodują wprowadzenie na rynek usług medycznych nowej profesji (asystentki pielęgniarskiej), co spowoduje znaczny chaos w zakresie zatrudniania, co niewątpliwie w sposób negatywny przełoży się na bezpieczeństwo pacjentów. Wprowadzenie nowego zawodu niesie także za sobą chaos w zakresie kompetencji asystentek pielęgniarki, ich uprawnień, nadawania prawa wykonywania zawodu, kontroli wykonywania zawodu, odpowiedzialności zawodowej itp.

Osoby proponujące opiniowane zmiany zdają się nie mieć świadomości tego, jak skomplikowane pod względem prawnym jest wykonywanie zawodu pielęgniarki, jak wiele aktów prawnych dotyczy tej profesji, jak wiele aktów prawnych wymagałoby zmiany, w razie wprowadzenia nowego zawodu, nie mówiąc już o tym, ż taka zmiana wymaga głębokiej korekty zasad finansowania świadczeń medycznych. Skutek takich działań nie został w ogóle przewidziany, nie mówiąc o jego analizie i planowaniu.

Proponowane zmiany doprowadzą do sytuacji, w której zawód asystentki pielęgniarki, której zakres uprawnień nie jest znany, będą mogły wykonywać osoby niepełnoletnie – osoby urodzone w drugiej połowie roku kalendarzowego w roku ukończenia 3-letniej szkoły branżowej pełnoletniość uzyskają dopiero po ukończeniu szkoły. Nie sposób wyobrazić sobie powierzenia uprawnień do sprawowania opieki nad pacjentami osobom niepełnoletnim. Nie bez znaczenia jest także stopień rozwoju emocjonalnego osób 18-lenich i obciążenie psychiczne, jakie niesie za sobą wykonywanie zawodu pielęgniarki."

Poseł Ireneusz Raś

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

 

30 października 2016 - Minister zdrowia: sprawa szkół średnich kształcących pielęgniarki nie jest jeszcze przesądzona! Prowadzimy dialog. Z drugiej strony: przesyła projekt ustawy wprowadzającej szkoły branżowe drugiego stopnia...

Zobacz także:

25 października 2016 - Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".