Najnowszy numer miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 12 str. 4: Ratownik medyczny na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

PPK.0762.18.2016.JS

 Warszawa, 28.10.2016 r.

Pani Halina Nowik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 ul. Gustawa Morcinka 10 B  

82-300 Elbląg


Szanowna Pani Przewodnicząca!

W związku z pismem Pani Przewodniczącej, znak l.dz. XIX/763/2016, z dnia 6 października 2016 r. w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w bloku operacyjnym w sytuacji zatrudnienia do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych, Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje w przedmiotowej sprawie.

Zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego są odrębnymi zawodami medycznymi, w związku z tym dla każdego z tych zawodów określony został inny zakres uprawnień i kwalifikacji, a przede wszystkim inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego niezbędne do wykonywania danego zawodu  medycznego.

Ponadto zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego określają odrębne regulacje prawne. Jedynie w ramach tzw. systemu ratownictwa medycznego ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu posiadają równorzędne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych i mogą się nawzajem zastępować. Dotyczy to medycznych czynności ratunkowych realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.). Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: