Najnowszy numer miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 12 str. 5: Pielęgniarka anestezjologiczna – wymogi kwalifikacyjne; Czy leci z nami pilot - pomysłów na degradację zawodu pielęgniarki ciąg dalszy...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Pielęgniarka anestezjologiczna – wymogi kwalifikacyjne

UWAGA!!! Ważny komunikat dla pielęgniarek (także oddziałowych) pracujących na oddziałach anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, a także sedacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. z 2013 r. poz. 15) § 2 pkt 6 pielęgniarka anestezjologiczna to pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Czytaj dalej...

 

Czy leci z nami pilot - pomysłów na degradację zawodu pielęgniarki ciąg dalszy...

Poseł, z zawodu nauczyciel, do ministra zdrowia wnosi o uwzględnienie zmian umożliwiających zastąpienie personelu pielęgniarskiego na oddziałach szpitalnych przez inny personel medyczny (w tym ratowników medycznych).

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie rozszerzenia możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r.

W związku ze słuszną, moim zdaniem, interwencją przedstawicieli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją. Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: