Kurs języka angielskiego dla pielęgniarek - naukę z naszymi nauczycielami w tym roku rozpoczęło już ponad 180 pielęgniarek i pielęgniarzy!

 

       

      

 

Chcę wyjechać do Wielkiej Brytanii, ale muszę zdać IELTS!!

 

Osoby chcące zarejestrować się w brytyjskich izbach pielęgniarskich po 18 stycznia 2016, muszą okazać certyfikat z egzaminu języka angielskiego IELTS. Jest to jedyny egzamin języka angielskiego honorowany przez NMC. 

Egzamin składa się z czterech części: konwersacje, czytanie, pisanie i słuchanie. Do rejestracji wymaga jest wynik 7.0 ze wszystkich czterech części testu. Ten sam egzamin jest wymagany, aby rozpocząć studia w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że poziom jest dosyć wysoki, jednak z odpowiednim przygotowaniem i motywacją, co roku tysiące osób dostaje swój certyfikat IELTS. Pamiętaj, że Twój certyfikat IELTS będzie ważny 2 lata. 

Chcąc wyjść naprzeciw naszym pielęgniarkom i pomóc tym, którzy nie zdążyli lub nie mogli ubiegać się o rejestrację przed styczniem, zorganizowaliśmy kurs przygotowujący do zdania egzaminu IELTS. We współpracy z brytyjskimi nauczycielami przygotowaliśmy platformę językową, na której odbywają się lekcje online, zgromadzone są materiały, gdzie można skonsultować zagadnienia językowe z nauczycielem. Kurs jest tak zaprojektowany, aby każdy mógł w nim uczestniczyć, wystarczy tylko dostęp do komputera i Internetu. Wiemy, że koszty kursów przygotowujących do certyfikowanych egzaminów są bardzo wysokie, dlatego w porozumieniu z naszymi pracodawcami współfinansujemy kursy dla naszych kandydatów.