Najnowszy numer miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 12 str. 9: Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki i położnej

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Uchwała nr 96/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r., nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa uroczysty wzór stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania.

§ 2. Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór i opis uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: