Najnowszy numer miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 12: projektowane zmiany (pielęgniarka systemu - ratunkowa)

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

       

      

 
Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Poniżej publikujemy informacje zawarte w uzasadnieniu do przedmiotowej ustawy w zakresie trzech obszarów: składów osobowych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), formy zatrudnienia członków ZRM oraz proponowanych wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego członków ZRM. Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast w okresie przejściowym konieczne będzie dokonanie zmian w zakresie struktury ZRM oraz formy zatrudnienia personelu.
 
  • Zespoły trzyosobowe zastąpią zespoły dwuosobowe
  • Zatrudnienie jedynie w oparciu o umowę o pracę
  • Zaostrzenie wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego 
 
Projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie rodzajów i składu osobowego ZRM. Zespoły specjalistyczne zostaną przekwalifikowane na podstawowe. Zespoły podstawowe składać się będą z trzech osób posiadających kwalifikacje właściwe dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Około 75% ZRM typu „P” składa się z dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (z których jedna pełni również obowiązki kierowcy ambulansu). W sytuacjach konieczności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta, czy to na miejscu zdarzenia, czy też w trakcie transportu do podmiotu leczniczego, wzywany jest dodatkowy ZRM – najczęściej specjalistyczny. Powoduje to niepotrzebne zaangażowanie dwóch ZRM do jednego zdarzenia. Czytaj dalej...