(2) Ustawa o poz a grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Zobacz jakie w projekcie ustawy o poz zapisano "docelowe kwalifikacje" pielęgniarki i położnej poz.

Pielęgniarka i położna (poz)

 

       

      

 

 

Minister zdrowia w dniu 30 grudnia opublikował projekt ustawy o poz. Zapisano w nim wymogi kwalifikacyjne dla pielęgniarki i położnej poz. Pisaliśmy o tym na portalu tutaj.

Dziś zajmiemy się kwestią "docelowych kwalifikacji" pielęgniarek i położnych poz jakie zapisano w projekcie ustawy o poz. 

W uzasadnieniu do ww. projektu ustawy zapisano:

"Analogiczne rozwiązania przyjęto dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki POZ), określając jako docelowe kwalifikacje ukończenie lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, internistycznego lub opieki długoterminowej lub posiadanie tytułu zawodowego magistra.

Jednocześnie z uwagi na niedobór kadry pielęgniarskiej posiadającej specjalizację w ww. dziedzinach pielęgniarstwa przyjęto, iż pielęgniarką POZ jest również pielęgniarka udzielająca w dniu wejścia w życie ustawy świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, która: 
1) ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Dla położnej podstawowej opieki zdrowotnej (położna POZ), określono kwalifikacje:
1) posiadanie tytułu specjalisty lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
2) ukończenie lub odbywanie kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
3) posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa.


Jednocześnie z uwagi na niedobór kadry posiadającej specjalizację w ww. dziedzinach pielęgniarstwa przyjęto, iż położną POZ jest również położna udzielająca w dniu wejścia w życie ustawy świadczeń zdrowotnych w podstawowej opieki zdrowotnej, która: 
1)    posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
2)    ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Jutro o "przepisach przejściowych" w zakresie kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych poz. 

Cdn.

Wybrał Mariusz Mielcarek 

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.01.03 15:33:08 ~Magister

To ja już Pana ministra całkowicie nie rozumiem, z jednej strony szkoły branżowe, z drugiej specjalizacje i tytuły magistra. Zastanawia mnie tylko to po co mu te wszystkie kwalifikacje jak samodzielność zawodu w poz chce sprowadzić do szumnie nazywanych zespołów lekarsko-pielęgniarskich z naciskiem na lekarza.

#2  2017.01.03 16:54:02 ~MM

A co w tym dziwnego, że wymagane jest, aby położna POZ ukończyła specjalizację lub kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego?

#3  2017.01.03 17:31:46 ~marzena

Czytałam już tą ustawę i jeżeli chodzi i położne to niestety nie są tu wiarygodne dane co do kwalifikacji położnych Na dzień dzisiejszy zostaje wszystko ja do tej pory a docelowo trzeba mieć albo specjalizację ,albo kurs środowiskowy , albo środowiskowo-rodzinny oraz edukację i promocje zdrowia i nie można w tracie kursu otwierać działalności.

#4  2017.01.03 17:53:02 ~do marzeny

A dlaczego nie można otwierać działalności, bo planują etaty?

#5  2017.01.03 17:55:36 ~ela

Projekt jakiś dziwny i kto przy nim pracuje bo specjalizacji w środowisku nauczania już dawno nie można zrobić ,ponieważ się wycofali dawno hi hi

#6  2017.01.06 18:17:27 ~alina

Koleżanko, -ela- 20.09.2016r. w Warszawie zdałam egzamin państwowy ze specjalizacji Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania.Zdawały 24 pielęgniarki z wielkopolski.Wszystkie z bardzo wysokim wynikiem średnia 165pt! Pozdrawiam wszystkie koleżanki pielęgniarki, którym w tym temacie brakuje wiedzy.

Dodaj komentarz