Spotkanie w ministerstwie zdrowia w sprawie rozporządzeń koszykowych. Obsada pielęgniarska: 0,6 – dla oddziałów niezabiegowych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych i 0,8 – dla oddziałów o profilu pediatrycznym. Co na to ministerstwo?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

       

      

 

 
 
W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana K. Łandy Wiceministra Zdrowia, przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawicieli NRPiP którą reprezentowali Prezes Z. Małas, Wiceprezes M. Łodzińska, Sekretarz J. Walewander, Przewodnicząca WOIPiP członek Prezydium E. Madajczyk oraz przedstawicielki OZZPiP w osobie Przewodniczącej L. Dargiewicz i H. Peplińskiej członka Zarządu. W trakcie spotkania przedstawiciele NRPiP przedstawili propozycje zmian  do rozporządzeń koszykowych w zakresie świadczeń gwarantowanych określając minimum kwalifikacji i wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek i położnych  w poszczególnych zakresach świadczeń:
– leczenia szpitalnego,

– opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
– leczenia stomatologicznego,
– rehabilitacji leczniczej,
– lecznictwo uzdrowiskowe,

opieka długoterminowa,
– opieka paliatywno - hospicyjna.

Zwrócono również uwagę na podpisane Rekomendacje przez Ministra Zdrowia M. Zembalę w których wpisano wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych dziedzinach medycyny. Ponadto zwrócono uwagę na wpisane okresy vacatio legis  w psychiatrii, rehabilitacji leczniczej dostosowujące możliwość zatrudnienia kadry w okresie przejściowym . Ponadto przekazano opracowanie „Planowanie Obsad Pielęgniarskich w Oddziałach Zachowawczych i Zabiegowych o różnym profilu na podstawie których przyjęto ogólną zasadę uzależnienia wskaźników etatowych  od rodzaju oddziału : 0,6 – dla oddziałów niezabiegowych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych i 0,8 – dla oddziałów o profilu pediatrycznym.

Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda przedstawił swoją propozycję sposobu regulacji norm zatrudnienia pielęgniarek  i położnych na oddziałach szpitalnych w Polsce biorąc pod uwagę liczbę wykazanych pielęgniarek i położnych według sprawozdań MZ w wykorzystaniem liczby specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Przedstawiciele NRPiP wnosili aby w ustaleniu norm zatrudnienia wpisać docelowo liczbę specjalistów w danej dziedzinie zatrudnionych w poszczególnych oddziałach.

Na spotkaniu ustalono iż NRPiP , oraz OPZZPiP zapozna się z materiałem, który został zaprezentowany na spotkaniu i następnie zostaną dokonane wyliczenia kadrowe wg zaproponowanych wskaźników i ocena skutków finansowych z tym związana.
Kolejne spotkanie robocze wyznaczono na dzień 18 stycznia 2017 roku.

Notatkę sporządziła
Walewander, M. Łodzińska
 
źródło: strona internetowa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 
 

Komentarze użytkowników

#1  2017.01.04 11:26:08 ~irena

No nareszcie ! nie mogę wprost uwierzyć - przy obliczaniu norm zatrudnienia posługujemy się wskaźnikami a nie jakimiś matematycznymi wzorami uwzględniającymi ciągi arytmetyczne. albo skomplikowane ilorazy np. z lambdą . Jeszcze tylko proszę zamienić hasło - minimalne normy zatrudnienia na - optymalne normy zatrudnienia i już widzę światełko w tunelu pod nazwą: , Niepamiętna rewolucja w polskim pielęgniarstwie''. :-)

#2  2017.01.04 11:46:55 ~ola

Wszystko fajnie tylko ,że nikt nie uwzględnił urlopów i chorobowych i znowu będą braki personelu! Tak jest u mnie na oddziale,oddziałowa ma problem z ułożeniem grafiku chociaż liczba personelu jest zgodna z liczbą łóżek.

#3  2017.01.04 14:00:52 ~irena

No właśnie jeżeli będą ,optymalne normy'' a nie , minimalne'' - można wziąć pod uwagę urlopy i ew. L4

#4  2017.01.04 23:58:54 ~Ratownik

Optymalne nie znaczy minimalne. optymalnie by było. no ale cóż nie ma to nie ma. zapis powinien brzmieć "minimalna obsada na dyżurze" wtedy placówka musi zapewnić zastępstwo i mieć rezerwy w ludziach.

#5  2017.01.05 09:59:58 ~irena

Do ~Ratownik, oczywiście że optymalne to nie znaczy minimalne, w tym rzecz żeby na dyżurze było niezbędne optimum, które stanowi bezpieczeństwo dla pacjenta a nie minimalne normy , w wyniku których pacjentowi przede wszystkim brakuje opieki , co niniejszym stanowi zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Tyle się pracy wkłada w Systemy Zarządzania Jakością tzw. ISO, przyjmuje się standardy i procedury w zakładzie, przecież to one wskazują wyraźnie, ze ideologią tego całego certyfikatu to wysoki poziom usług, zapewnienie odpowiedniej opieki i bezpieczeństwo pacjenta . Niestety, nie da się tego zrobić uwzględniając wyłącznie minimum personelu na dyżurach, słowo optymalne- same w sobie wskazuje - tyle ma być a więc w razie braku ustala się zastępstwa z wcześniej ustalonych rezerw.

#6  2017.01.05 13:26:36 ~Piotr

To muszą być MINIMA! MINIMALNE obsady muszą zostać określone! Optima to sobie szpital wyliczy! Bo może się okazać, że minimum to zbyt mało! Nikt nie zabroni zatrudniać większej liczby/ilości personelu, ale nie wolno pracować jeśli jest go mniej niż MINIMUM!

#7  2017.01.05 13:54:57 ~irena

No i jak to w praktyce wygląda - wyliczenie minimalnych norm - interpretacja Dyrekcji - nie , na tyle nas nie stać- jest cięcie. Problem w tym, ze oni uważają minimum za liczbę DO KTÓREJ powinni zatrudniać personel - tak wygląda ich rozumienie i interpretacja Rozporządzenia, natomiast ja mówię tutaj o optimum, czyli ilości personelu jaka musi być ściśle określona po to, by w ogóle uzyskać kontrakt - mniejsze zatrudnienie to zagrożenie dla pacjenta a więc zła jakość i ryzyko wykonania usługi.

#8  2017.03.03 23:28:35 ~ja

Co za matoł to opracował na Zach. Internet potrzeba największą obsadę bo są starzy i niepełnosprawni sam nie zje nie umyje nie przełoży nie podniesie nie usiądzie a duzo7 waży.po operacji na drugi dzień sam zje a dziecku matka pomoże i jest lżejsze Matoły!

Dodaj komentarz