9 stycznia minister zdrowia po raz kolejny podzielił pielęgniarki i położne... Tym razem uściślił, że chodzi o mgr "pielęgniarstwa" lub "położnictwa".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

       

      

 

Kierownictwo ministerstwa zdrowia w dniu 9 stycznia 2017 roku zatwierdziło kolejną wersję projektu ustawy o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Ministerstwo zdrowia informuje, że "projekt został przyjęty przez Kolegium Ministra i skierowany do dalszych prac – wystąpiono z wnioskiem o skierowanie projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ze względu na brak uzgodnienia wszystkich uwag zgłoszonych do projektu zostanie on skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów z rozbieżnościami. Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności podejmie Stały Komitet Rady Ministrów. O ostatecznym kształcie projektu ustawy zdecyduje Rada Ministrów."

Poniżej publikuję wyciąg z załącznika do przedmiotowego projektu, w którym dokonano podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, którym przypisano "współczynnik pracy". Jak obliczyć minimalne wynagrodzenie zasadnicze? Mnożąc 3 900 zł przez współczynnik pracy. 

Cdn...

Wybrał: Mariusz Mielcarek