(NIE)Porozumienie Zawodów Medycznych złożyło w sejmie pierwsze 1 500 podpisów pod projektem ustawy bardzo niekorzystnej dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Porozumienie planuje zebrać milion podpisów!

(NIE)porozumienie Zawodów Medycznych, a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

       

      

 

 

W dniu 19 stycznia 2017 roku Porozumienie Zawodów Medycznych złożyło do Marszałka Sejmu zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawa w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Do zawiadomienia załączono obywatelki projekt ustawy, którego treść publikujemy tutaj oraz 1 500 podpisów obywateli popierających przedmiotowy projekt. Natomiast zamierzeniem autorów projektu ustawy jest zabranie... miliona podpisów
 
Warto podkreślić, że projekt ten zawiera bardzo niekorzystne zapisy w kontekście wynagradzania pielęgniarek i położnych względem innych zawodów medycznych. Nie ma racjonalnego wytłumaczenia dlaczego dietetyk z tytułem magistra po 5 latach stażu ma mieć podstawy 7 800 a pielęgniarka po 30 latach pracy z tytułem magistra 5 850 zł? Czyli 30% mniej! Zastanawia fakt, że według związków zawodowych ratownik medyczny ze średnim wykształceniem oraz ponad 5 letnim stażem pracy ma mieć wynagrodzenie zasadnicze 6 825 zł, czyli wyższe o tysiąc złotych niż pielęgniarka z tytułem magistra? Ponadto według związków zawodowych ratownik medyczny oraz technik elektroradiologii w związku z uzyskaniem tytułu "starszy" ma obligatoryjnie otrzymać wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 975 zł. Natomiast w przypadku pielęgniarki i położnej związkowcy nie przewidują "starszej" pielęgniarki i położnej. Aby uzyskać wynagrodzenie zasadnicze równe jak starszy elektroradiolog oraz ratownik medyczny, pielęgniarka musi ukończyć... specjalizację.
Na powyższe argumenty publicznie artykułowane wielokrotnie na portalu pielęgniarek i położnych Porozumienie Zawodów Medycznych nie wyraziło swojego stanowiska. 
 
Mariusz Mielcarek

 

Jak pielęgniarki i położne zostały potraktowane przez Porozumienie Zawodów Medycznych obrazuję przez cztery merytoryczne argumenty:

Pierwszy argument:

Drugi argument:

Trzeci argument:

Czwarty argument:

Mariusz Mielcarek 

Cdn...

Zobacz także:

Aktualności według działów - (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych, a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych