Poseł do ministra zdrowia: W aktualnym stanie prawnym pielęgniarki zatrudnione w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale również w systemie ratownictwa medycznego czy punktach szczepień nie zostały objęte podwyżkami wynikającymi z rozporządzenia ministra zdrowia...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

       

      

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie realizacji podwyżek dla pielęgniarek nieuwzględnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Szanowny Panie Ministrze!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) zmieniono rozporządzeniem z 14.10.2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1628) w sprawie wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Środki na podwyżki, zgodnie z zawartą umową, przekazuje tym podmiotom NFZ.

Do mojego biura poselskiego zgłosiły się pielęgniarki z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z prośbą o interwencję w sprawie braku podwyżek płac dla pielęgniarek zatrudnionych w ww. jednostkach. WCKiK finansowane jest ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra obrony narodowej, co oznacza, że nie jest finansowane ze środków publicznych będących w dyspozycji NFZ. W aktualnym stanie prawnym pielęgniarki zatrudnione w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale również w systemie ratownictwa medycznego czy punktach szczepień nie zostały objęte podwyżkami wynikającymi z rozporządzenia ministra zdrowia wymienionego na wstępie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje objęcie podwyżkami wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2015 r. o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od formy jego wykonania?

Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje podjęcie działań systemowych mających na celu wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych nieobjętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej również podległych ministrowi obrony narodowej?
Z wyrazami szacunku,

Wojciech Kossakowski

20-12-2016

Zobacz także:

Minister zdrowia podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Zobacz jakie to będzie miało konsekwencje finansowe. Różnica pomiędzy grupami od 351 zł do 1 599 zł. Tylko na wynagrodzeniu zasadniczym!

Jaka skala "zapowiadanego wzrostu płac"? Zobacz jakie średnie wynagrodzenie zasadnicze (stan na marzec 2016 roku) mają trzy grupy pielęgniarek. Sprawdź w jakiej wysokości wynagrodzenie zasadnicze dla tych grup, za trzy lata, przewiduje projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wnioski?