Poseł do ministra zdrowia w sprawie propozycji dotyczącej uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie propozycji dotyczącej uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki

Szanowny Panie Ministrze!

Propozycja Resortu dotyczy ponownego wprowadzenia systemu kształcenia pielęgniarek na poziomie szkoły branżowej na podbudowie 3-letnej szkoły dla asystentek pielęgniarek.

Omawiana propozycja ma być propozycją rozwiązania problemu niedoboru kadry pielęgniarek w podmiotach leczniczych na terenie całego kraju. W mojej ocenie jest to jednak krok wymierzony przeciwko przedstawicielom tego zawodu, którzy od wielu lat starają się kształtować swoją istotną pozycję w systemie ochrony zdrowia, a przede wszystkim w świadomości pacjentów. Obecne trendy kształcenia pielęgniarek wskazują na rozwój tej dziedziny zarówno jako zawodu jak również nauki, natomiast propozycja Pana Ministra to krok do degradacji tej profesji. Tego typu działania mogą znacząco wpłynąć na jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej, a w konsekwencji na zdrowie i życie pacjentów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania i podjęcie niezbędnych działań w tym zakresie:

Jakie jest uzasadnienie propozycji Ministra Zdrowia, która dotyczy uruchomienia kształcenia pielęgniarek na poziomie szkół branżowych?

Dlaczego resort nie podejmuje działań dotyczących rozwoju szkolnictwa wyższego pielęgniarek i położnych?

W obliczu rozszerzenia katalogu uczelni prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim, czy nie lepszym byłoby rozszerzenie kształcenia prowadzonego przez te uczelnie, także o kierunki pielęgniarskie?

Kiedy w ocenie resortu miałby zostać uruchomiony model kształcenia zaproponowany przez Pana Ministra?

Z wyrazami szacunku

Tomasz Kostuś

Poseł na Sejm RP

16 stycznia 2017 roku 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.