Poseł wczoraj w sejmie powiedział: "pielęgniarka czy inni pracownicy medyczni poświęcają więcej czasu na wypełnianie ankiet, różnego rodzaju formularzy i przybijanie pieczątek niż na leczenie pacjenta, jest moim zdaniem fundamentalnym problemem polskiej służby zdrowia".

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 8 lutego 2017 roku, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, powiedział:

"Myślę, że dla nas wszystkich podstawową wartością jest usprawnienie procesu wykrywania chorób nowotworowych w Polsce. Taki cel przyświecał rządowi w ubiegłej kadencji, kiedy tworzył pakiet onkologiczny.

Stawiać na szybką, wczesną diagnostykę i objęcie pacjenta z chorobą nowotworową opieką całościowym pakietem działań uwzględniającym interdyscyplinarność zespołów, priorytetowe działania związane z wykrywaniem, leczeniem i później opieką nad pacjentem. To się udało zrobić i trzeba to kontynuować, trzeba to wzmacniać. Jeżeli są jakiekolwiek niedociągnięcia, to też należy je poprawić. Oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby obciążeń administracyjnych w medycynie było coraz mniej, bo problem, że lekarz, pielęgniarka czy inni pracownicy medyczni poświęcają więcej czasu na wypełnianie ankiet, różnego rodzaju formularzy i przybijanie pieczątek niż na leczenie pacjenta, jest moim zdaniem fundamentalnym problemem polskiej służby zdrowia. 

Ilość administracyjnych obciążeń nałożonych na personel medyczny przewyższa możliwości poświęcania czasu na opiekę nad pacjentem i każda zmiana, która ogranicza obowiązki administracyjne lekarzy i pielęgniarek, będzie przez klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popierana...".

Ze stenogramu posiedzenia wybrał:
Mariusz Mielcarek