Przewodnicząca izby pielęgniarek otrzymuje dyplom uznania od...

Działalność izby pielęgniarek.