Konferencja - wykładowcy: prokurator oraz sędzia - pielęgniarka, położna jako świadek, rola dokumentacji medycznej w postępowaniach karnych, omówienie odpowiedzialności karnej za błąd medyczny, błędy medyczne w orzecznictwie cywilnym sądu.

Pielęgniarki 2017.

      

Komunikat 1.

Dnia 07.04.2017 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje w ramach prewencji konferencję

„Odpowiedzialność prawna pielęgniarek i położnych za błąd medyczny”

1. Otwarcie konferencji, przedstawienie gości - Anna Zaremba-Duszota Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

2. Wystąpienie Anny Czarneckiej Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku.

3. Prokurator VII Samodzielnego Działu do spraw Błędów Medycznych Prokuratura Regionalna w Gdańsku „ Działalność działów do spraw błędów medycznych i innych przestępstw w prokuraturach regionalnych”:

- kto i w jakim trybie zawiadamia o popełnieniu przestępstwa,
- pielęgniarka, położna jako świadek,
- tajemnica zawodowa i zwolnienie z obowiązku jej zachowania,
- rola dokumentacji medycznej w postępowaniach karnych,
- omówienie odpowiedzialności karnej za błąd medyczny

4. Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał Terlecki „Błędy medyczne w orzecznictwie cywilnym sądu”

5. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych - „Odpowiedzialność prawna i etyczna pielęgniarek i położnych za błąd medyczny”

6. Zasady prawidłowej komunikacji gwarancją bezpiecznej współpracy w zespole interdyscyplinarnym – psycholog.

Szczegółowy Program zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.

Zgłoszenia na Karcie Zgłoszeń można przesyłać na adres : [email protected]

 

Pobierz kartę zgłoszenia