Jest pomysł na kształcenie! Donosi gazeta powiatowa. Będziemy kształcić pielęgniarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. "Sprawą zainteresowało się i pozytywnie zareagowało na inicjatywę środowisko lekarskie".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

Zobacz artykuł prasowy w przedmiotowej sprawie...

O powyższej sprawie na Portalu pisaliśmy już tutajPowiaty są zainteresowane otwieraniem na swoim terenie średnich szkół kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Co ciekawe takie inicjatywy maja poparcie powiatowego "środowiska medycznego". Obliczono już, że "zakup jednego kompletu sprzętów wymaganych w pracowni umiejętności pielęgniarskich to koszt około 100 tysięcy złotych".

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.