Nowa wiceminister zdrowia (pielęgniarka) zajęła się kwestią "nie objęcia podwyżkami pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień". Wiceminister zauważa: "świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) MOGLI dokonać zmian dotyczących wzrostu wynagrodzeń w sytuacji zatrudniania pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień...". Pytanie do pani wiceminister: MOGLI? Ok, ale czy pani sprawdziła czy dokonali?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

      

 

Szanowny Panie Marszałku,

w ślad za pismem znak: PPK.070.2.2017.1.JJ, dotyczącym interpelacji nr 8847 Pana Wojciecha Kossakowskiego - Posła na Sejm RP, w sprawie realizacji podwyżek dla pielęgniarek nieuwzględnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

(...)

Odnosząc się do kwestii nie objęcia podwyżkami pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień informuję, że zgodnie z Porozumieniem podpisanym 23 września 2015 r. ustalono m.in. wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., co zostało uregulowane rozporządzeniem w sprawie OWU.

Należy też wyjaśnić, że obowiązujące przepisy prawa mianem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej określają pielęgniarkę legitymującą się stosownymi kwalifikacjami, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo, która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarka poz podlega wyborom świadczeniobiorców na podstawie deklaracji wyboru, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 oraz 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia w warunkach kontraktowania świadczeń zakres świadczeń pielęgniarki poz stanowi samodzielny przedmiot wniosku i umowy zawieranej przez Fundusz ze świadczeniodawcą. W ramach zawartej umowy pielęgniarka udziela świadczeń gwarantowanych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86) realizując zakres zadań określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1567). Świadczenia w przedmiotowym zakresie finansowane są na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej. Podstawą rozliczeń jest lista świadczeniobiorców sporządzona na podstawie deklaracji wyboru pielęgniarki poz.

Natomiast pielęgniarki wykonujące świadczenia w gabinetach szczepień lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie są uprawnione do wzrostu wynagrodzeń, wynikającego z ww. rozporządzenia, ponieważ nie są pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej i Narodowy Fundusz Zdrowia nie wymaga uczestniczenia przez te osoby w procesie realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza poz. Świadczenia lekarza poz są samodzielnym przedmiotem wniosku i umowy zawieranej przez Fundusz, a podstawą rozliczeń w tym zakresie świadczeń jest lista świadczeniobiorców utworzona przez świadczeniodawcę na podstawie deklaracji wyboru lekarza poz. Również wymienione powyżej przepisy prawa, ustalają odrębnie dla świadczeń lekarza poz, wykaz świadczeń gwarantowanych podlegający finansowaniu ze środków publicznych, jak też zakres realizowanych zadań. Środki finansowe przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom, w wyniku rozliczenia świadczeń lekarza poz, służą pokryciu kosztów ich udzielania, w tym kosztów wynagrodzeń personelu (również pielęgniarek realizujących świadczenia w punkcie szczepień).

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zwierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 1,12 wartości współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną dla rozliczania pacjentów w wieku od 40 do 65 roku życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mogli dokonać zmian dotyczących wzrostu wynagrodzeń w sytuacji zatrudniania pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień, w których realizowane są świadczenia gwarantowane w tym zakresie. Ponadto, w związku z opublikowanym 27 czerwca 2016 r. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, NFZ poinformował, że z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18 a począwszy od września 2016 r. na 1,2 wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia. Celem wzrostu wartości ww. współczynnika jest m. in. zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień. Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniu świadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek „praktyk lekarskich”, odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń. Ponadto NFZ poinformował, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu. Wprowadzona przez Prezesa NFZ regulacja nie jest związana z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

(...)

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 9-02-2017

 

Zobacz także: Działaność wiceministra zdrowia (pielegniarki) 

 

Zobacz także: Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2017.02.19 17:27:00 ~mOnia

Takie gadanie i nic poza tym!

#2  2017.02.19 19:11:58 ~piel

Czy Ktoś jeszcze wierzy, że coś jeszcze w tym kraju się dla Nas zmieni?

#3  2017.02.19 19:17:46 ~ona

Pielęgniarstwo jako zawód musi upaść aby potem się odrodzić i modernizować.

#4  2017.02.20 12:01:38 ~majlo

Mogli ,ok. dać podwyżkę pie. praktyk ale nie dali lub dali ochłapy.I co z tego ,że w pierwszym półroczu dostali pracodawcy wzrost stawki kapitacyjnej ,mój pracodawca powiedzial ,że to dla nich jest podwyżka. a dla pani sie nie należy tak mi odpowiedział mój pracodawca.W lipcu otrzymali ponownie duży wzrost stawki to mój pracodawca powiedział ,że to jest dla pie. środowiskowych .Powiedziałam żeby przeczytał informacje jakie sie ukazały na internecie to wtedy dał 150 zł a pozostałe dla siebie bo on też pracuje.We wrześniu znowu wzrost stawki i co? dla lekarzy a nie dla piel. praktyk.Mialo to byc tematem zainteresowania NFZ i nik nami sie nadal nie interesuje ,a lekarze kosztem nas sie właśnie w ten sposób bogacą Czy wszystkie pielegniarki muszą być środowiskowe lub rodzinne aby obięła nas podwyżka,przecież kazdy pracodawca podajedo NFZ ile zatrudnia piel i na jakim stanowisku wiec powinien przelac tyle pieniedzy ile w danym POZ-cie jest pielegniarek i nie było by problemu a tak korzystaja tylko lekarze a my wykonujemy czarna robote za marne grosze i tym samym są tylko nieporozumienia miedzy pielegniarkami.

#5  2017.02.20 12:29:26 ~dilo

Mam pytanie do naszych władz,jesli pracuje caly dzien w POZ-cie i nie jestem pielegniarką poz-tu to kim? interwencyjna, sprzataczka ? bo nie bardzo już wiem a kończyłam LM.

#6  2017.02.20 15:34:14 ~dilo

Co z tego ,że NFZ przekazuje srodki na rozliczenie lek poz na pokrycie kosztów ich udzielania w tym kosztów wynagrodzeń skoro dostaje tylko jedna piel. środowiskowa a dla zabiegowej juz nie bo zabiegowa nie zbiera na siebie deklaracji a moze warto sie nad tym zastanowic ,może my pielegniarki zabiegowe i pun. szczepien też zaczełybyśmy zbierać na siebie deklaracje ,może wtedy pracodawcy by jakieś ochłapy nam rzucili.

#7  2017.02.20 21:16:14 ~piel POZ

Pielęgniarka gabinetu zabiegowego, punktu szczepień obsługuje pacjentów zadeklarowanych do lekarza. Więc logika podpowiada, że aby obliczyć kwotę podwyżki należy ilość tych pacjentów pomnożyć przez określoną stawkę, czyli 0,16 złotych. Przy zadeklarowanych 2500 pacjentach uzyskamy 400 złotych. Wystarczy KONIECZNIE w aneksie do umowy zapisać, że te pieniądze są przeznaczone wyłącznie na wypłatę podwyżek dla pielęgniarki współpracującej z lekarzem. Dla lekarzy zapis, że "mogą być przeznaczone" zawsze oznacza "NIGDY DLA PIELĘGNIARKI TYLKO DLA LEKARZA ! "

#8  2017.03.03 13:08:24 ~piel M

Mądra wypowiedż nr 7 zwłaszcza ta pisana duzymi literami ,bo to jest prawda.

#9  2017.03.06 15:26:51 ~My

Pani Szczurek jesteśmy cierpliwi ale taczka czeka ! Kiedy rozpoczniesz debatę ogólnopolską w dużych mediach na temat polskiego pielęgniarstwa ?

Dodaj komentarz