Nowa wiceminister zdrowia (pielęgniarka): do końca marca zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnych dodatkowych nowych rozwiązań w systemie kształcenia pielęgniarek.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na ponowną interpelację nr 7667 Pana Pawła Papke - Posła na Sejm RP, przekazaną w dniu 24 stycznia 2017 r., w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

(...)

Jednocześnie informuję, że do końca pierwszego kwartału br., po konsultacjach z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych, zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnych dodatkowych nowych rozwiązań w systemie kształcenia pielęgniarek.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 10-02-2017

 

Zobacz także: Działaność wiceministra zdrowia (pielegniarki) 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.