Poseł pyta ministra zdrowia w sprawie zjawiska rezygnacji z pracy przez najsłabiej opłacanych pracowników szpitali.

Ochrona zdrowia 2017.

      

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie zjawiska rezygnacji z pracy przez najsłabiej opłacanych pracowników szpitali

 

Szanowny Panie Ministrze,

program 500 plus w znaczący sposób wpłynął na rynek pracy. Dużo osób zrezygnowało z etatów, zwłaszcza tych najgorzej płatnych. Problem ten dotyczy również szpitali. Dysponując zbyt małymi funduszami dyrektorzy nie mają możliwości podniesienia wynagrodzeń pracowników. W efekcie osoby z najniższym uposażeniem składają wypowiedzenia z pracy.

Dla szpitali problematyczne jest również podniesienie płacy minimalnej, co generuje kolejne koszty. Docierają do mnie informacje, że niektóre szpitale zawieszają negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ proponowany kontrakt nie wystarczyłby na sfinansowanie wyższych wynagrodzeń, których oczekują pracownicy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie czy w związku ze zmianami na rynku pracy (zmniejszające się bezrobocie, wzrost minimalnego wynagrodzenia, efekt programu 500 plus) szpitale otrzymają większe fundusze, aby utrzymać pracowników na najgorzej płatnych stanowiskach (salowe, portierzy, ochroniarze, itp.)?

Z wyrazami szacunku

Marek Ruciński

Poseł na Sejm RP 

6 lutego 2017 roku