Komentarz na pielegniarki.info.pl: Zaniedbania kadr zarządzających (Naczelnych i Oddziałowych) w kreowaniu zawodu samodzielnego.

Komentarze pielęgniarek i położnych

      

 

Komentarz na pielegniarki.info.pl:

Warto edukować pielęgniarki czym jest zawód samodzielny. Bo niestety nie jesteśmy nim. Wypełniamy wizję dyrektorów i zespołów lekarzy. Nie będzie lepiej jeśli nasza wiedza o samorządzie i jej używanie w codziennej pracy nie przełoży się na relację lekarz - pielęgniarka. Brak asertywności. Zaniedbania kadr zarządzających (Naczelnych i Oddziałowych) w kreowaniu zawodu samodzielnego. Godzenie się na przejmowanie obowiązków, które mogą wykonać inne osoby, np: firma sprzątająca uzupełni brakujący sprzęt. Nie będziemy postrzegani przez rodziny i lekarzy za pielęgniarki, tylko osoby do wszystkiego... Smutne.

 

Zobacz inne komentarze pielęgniarek i położnych na pielegniarki.info.pl