Zapraszamy do wypełniania ankiety "Metody radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek".

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

Ankieta jest dobrowolna, anonimowa. Wypełnienie ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w badaniu. Z badania można zrezygnować na każdym etapie jego przeprowadzania. Odpowiedzi będą użyte do napisania pracy magisterskiej pt "Metody radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek". 

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety

Przejdź do ankiety: Metody radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek