Zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest określenie czynników ryzyka zawodowego pielęgniarek pracujących w oddziale intensywnej terapii oraz zbadanie poziomu wiedzy na ten temat.

Pielęgniarki anestezjologiczne 2017.

      

 

Szanowne Panie i Panowie,

Zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest określenie czynników ryzyka zawodowego pielęgniarek pracujących w oddziale intensywnej terapii oraz zbadanie poziomu wiedzy na ten temat. Wszystkie informacje w ramach ankiety będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy magisterskiej na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Proszę o zakreślenie znakiem X właściwej odpowiedzi, a w miejscach wykropkowanych proszę przedstawić własne zdanie. 

Ankieta jest anonimowa. 

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety

Przejdź do ankiety: Określenie czynników ryzyka zawodowego pielęgniarek pracujących w oddziale intensywnej terapii oraz zbadanie poziomu wiedzy na ten temat.