Gowin, Radziwiłł... to uczestnicy debaty w dniu 27 marca, poświęconej "problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce". Dobre i to, że władza zauważa... problemy.

Debata poświęcona"problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.