Niepokojące słowa ministra Radziwiłła: Środki na wzrost wynagrodzeń od lipca br. nie będą jednak placówkom przekazywane w formie oddzielnej, przeznaczonej na ten cel transzy. "Taki sposób przekazywania środków (stosowany w przeszłości) jest w jakimś sensie ubezwłasnowolnieniem zarządzających, nie jest to dobre narzędzie systemowe".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

      

 

Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie...

 

Zobacz także:

Minister Radziwiłł: ustawa "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych" wejdzie w życie "wraz z początkiem lipca tego roku".

 W projekcie ustawy minister Radziwiłł zapisał podwyżki płac od 1 lipca 2017 roku. Teraz się okazuje, że "jest szansa...".