Rabat 10% na książkę "Procedury zabiegowe" w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

      

Publikacja "Procedury zabiegowe" została wydana w 2012 roku. W przedmowie do wydania polskiego napisano, że niniejsza książka została napisana przez brytyjskich lekarzy, a jej tłumaczenia dokonał zespół stale doskonalący swoje umiejętności praktyczne polskich lekarzy. Przedmowę kończą życzenia satysfakcji z profesjonalnie wykonywanych zabiegów lekarskich, pielęgniarskich i ratowniczych. W pierwszych rozdziałach omówiono rangę prawidłowego opanowania wykonywania procedur medycznych oraz podano informacje w kontekście zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. W rozdziale trzecim zaznajomiono czytelnika z istotą problematyki dotyczącej zakażeń w kontekście ogólnych środków ostrożności oraz jałowego obszaru wykonywanych procedur zabiegowych, a także postępowaniem w przypadku zakłucia igłą lub ostrym narzędziem. W tej części publikacji zilustrowano technikę chirurgicznego mycia rąk.
W kolejnej części książki zaprezentowano informacje dotyczące:

 • zasad pobierania krwi,
 • techniki pobierania krwi na posiew,
 • pobierania krwi tętniczej,
 • kaniulacji żył obwodowych,
 • kaniulacji żył centralnych.

W dalszej części publikacji omówiono podstawowe techniki udrażniania dróg oddechowych: bezprzyrządowe, poprzez założenie maski krtaniowej oraz intubację dotchawiczą. Podjęto także zagadnienia dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego, pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, kaniulacji tętnicy i szycia chirurgicznego oraz nakłucia jamy stawowej. Ponadto w podręczniku omówiono specyfikę wykonywania poszczególnych procedur zabiegowych w pediatrii.
Ponadto w publikacji zawarto informacje dotyczące:

 1. znieczulenia regionalnego i sedacji, w kontekście zabiegów opisanych w niniejszej publikacji,
 2. zasad przeprowadzenia nakłucia lędźwiowego,
 3. diagnostycznego nakłucia jamy otrzewnej,
 4. nakłucia jamy opłucnej,
 5. kaniulacji żył centralnych,
 6. dostępu doszpikoweg i wenesekcji,
 7. drenażu płynu z jamy otrzewnowej,
 8. drenażu jamy opłucnej,
 9. nakłucia jamy stawowej.

Poszczególne procedury zabiegowe, które zostały przedstawione w publikacji zostały zaliczone przez autorów do następujących obszarów działań leczniczych: diagnostyki, dostępów, leczenia, monitorowania, zabiegów specjalistycznych. Opis poszczególnych procedur został wzbogacony o liczne zdjęcia i ryciny. Także układ graficzny publikacji powoduje, że prezentowane zagadnienia  są zaprezentowane w przejrzystej formie. Bardzo przydatnym elementem są wskazówki i rozwiązywanie poszczególnych problemów, które zamieszczono przy prezentacji konkretnej procedury zabiegowej.
 

Zobacz polecane książki w Sklepie Pielęgniarek i Położnych