Wielka(n)moc pielęgniarek i położnych w Staszowie. Protestujący okupują gabinet dyrektora szpitala. Zobacz zdjęcia...

Strajk pielęgniarek w Staszowie.

       

Zapraszamy do lektury....


 

Wielka(n)moc pielęgniarek i położnych w Staszowie...

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości przewodniczacej komtetu strajkowego pani Beacie Uba, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w staszowskim szpitalu.

Dziękuję w imieniu użytkowników pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Bieżące informacje w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Staszowie