Zobacz zdjęcia pielęgniarek i położnych okupujących gabinet dyrektora szpitala w Staszowie.

Strajk pielęgniarek i położnych.

       

Zapraszamy do lektury....


Strajk pielęgniarek w Staszowie

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości przewodniczacej komtetu strajkowego pani Beacie Uba, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w staszowskim szpitalu.

Dziękuję w imieniu użytkowników pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Bieżące informacje z protestu pielęgniarek i połoznych w Staszowie