Protest pielęgniarek w Jędrzejowie: Jeśli protest nie przyniesie rezultatu - ponad 90 pielęgniarek ze 147 zatrudnionych w szpitalu odejdzie z pracy...

Protest pielęgniarek w Jędrzejowie

       

Poniżej prezentujemy projekt okładki najbliższego wydania (kwietniowego) Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy - wydawnictwo bezpłatne.

 

Protest pielęgniarek w Jędrzejowie

19.04.2017 r.
"To jest  krzyk naszej rozpaczy, ponieważ 9 lat bezskutecznie żebrzemy o jakikolwiek grosz" - mówią pielęgniarki.

 

20.04.2017 r.
Najpierw pikieta. Jeśli to nie pomoże grożą odejściem od łóżek pacjentów, aż do złożenia wypowiedzeń umów o pracę. 

21.04.2017 r.
Jeśli protest nie przyniesie rezultatu - ponad 90 pielęgniarek ze 147 zatrudnionych w szpitalu odejdzie z pracy...