Dyrektor dużego szpitala - Jesienią na emeryturę przejdzie co piąta pracująca u nas pielęgniarka. Stoimy na krawędzi dramatu, widma zamykania oddziałów i poradni. Ze szpitala odejdzie 80 pielęgniarek... No i fajnie!

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek.

       

Poniżej prezentujemy projekt okładki najbliższego wydania (kwietniowego) Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy - wydawnictwo bezpłatne.


 

Zobacz materiał telewizyjny w przedmiotowej sprawie: Jestem przerażony. Nagle się okaże, że nie ma pielęgniarek i będziemy musieli zamykać oddziały i kompletnie reorganizować pracę placówki

Zobacz także:

Aktualności według działów - Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek