Ratownicy medyczni rozczarowali... Pokuta - sto razy napiszę: nie będę się wywyższał ponad pielęgniarkę/rza systemu. Bowiem jesteśmy sobie równi!

Pielęgniarki a ratownicy medyczni.

       

Zapraszamy do lektury...


Jestem rozczarowany postawą ratowników medycznych. Słuszne postulaty płacowe tej grupy zawodowej... obecnie to środowisko zawodowe sprowadziło, na tą chwilę, do tego, że "chcieliśmy być traktowani przynajmniej tak samo jak pielęgniarki i położne". Czyli otrzymywać dodatki "brutto brutto". Totalne rozczarowanie. Przecież dodatki brutto brutto to potwarz dla zawodów pielęgniarki i położnej. Myślałem, że ratownicy mierzą wyżej i postulują o należne wynagrodzenie a nie dodatki brutto brutto.

Wyszło tak jak ze studiami pomostowymi. Wyśmiewane te studia przez ratowników! A od kilku lat postulują do ministerstwa o studia pomostowe dla... ratowników. Studia pomostowe dla ratowników medycznych będą ok, a dla pielęgniarek i położnych były be?

Ale wracając do wynagrodzeń. Razi wasze stawianie się ponad pielęgniarki i położne. Wasz brak pokory! Wypowiedź jednego z was po wczorajszych negocjacjach w ministerstwie zdrowia: "Taka propozycja jest dla nas nie do przyjęcia, bo my w karetkach nie wykonujemy połowy z tych obowiązków, które mają pielęgniarki, tylko wręcz odwrotnie. Do niedawna mieliśmy znacznie większe uprawnienia niż pielęgniarki i dostawaliśmy znacznie niższe wynagrodzenia. Teraz te uprawnienia nam zrównano, ale fizycznie i tak pracujemy więcej."

Odpowiem krótko. Nic nie ma na usprawiedliwienie faktu, że jako grupa zawodowa, stawiacie się ponad pielęgniarki - dowód? Powyżej cytowana wypowiedź. Ustawa o PRM nie różnicuje uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej systemu w kontekście uprawnień ratownika medycznego. Brak równowagi w tym zakresie nie wynikał z waszej wyższej wiedzy czy poziomu umiejętności, od nas pielęgniarek systemu, tylko... od tego faktu, że ministerstwo zdrowia pracowało nad regulacjami prawnymi w takiej oto kolejności: najpierw dotyczącymi ratowników medycznych, a potem pod długich miesiącach nad uprawnieniami pielęgniarki systemu. Postulowana przez pielęgniarki jednoczesna praca nad uprawnieniami zarówno pielęgniarek i ratowników została odrzucona. Dlaczego. Nie bo nie! Takie są fakty. Wasze środowisko zawodowe skrzętnie, opisane powyżej okoliczności, wykorzystywało do uważania siebie jako lepszych od pielęgniarek.

Pokuta - sto razy napiszę: nie będę się wywyższał ponad pielęgniarkę/rza systemu. Bowiem jesteśmy sobie równi! Wykonując nasze zawody w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.  

Mariusz Mielcarek 

pielęgniarz systemu 

Zobacz także:

Zdaniem pielęgniarki: "To niby dwa pokrewne zawody. Niby zawody wzajemnie się wspierające, niby współpracujące ramię w ramię, niby grające do jednej bramki... Niby..."