Ministerstwo zdrowia poinformowało ile pielęgniarek i położnych ukończyło szkolenie w zakresie recept. Poinformowało także, ile pielęgniarek i położnych wystąpiło do NFZ o unikalne numery, uprawniające do wypisywania recept.

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

       

Recepty pielęgniarek i położnych

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej w dniu 19 kwietnia 2017 roku 

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata Cholewka:

Przypomnę tutaj, że w chwili obecnej mamy już ponad  6 tys. pielęgniarek, które ukończyły kursy z zakresu recept, ordynacji lekowej, tej kontynuacji samodzielnej ordynacji. Około 1 tys. pielęgniarek, niecały tysiąc to są pielęgniarki, które już zgłosiły się do Narodowego Funduszu Zdrowia i otrzymały unikalne numery pozwalające po prostu posługiwać się receptami i one po prostu wypisują, już mamy pewną taką skromną analizę co do tego jaki zakres leków jest zlecany przez pielęgniarki i powoli ta kompetencja, która jest zarezerwowana dla tego wyższego poziomu kształcenia właśnie się bardzo ładnie, powoli rozwija i myślę, że będzie się mogła dalej rozwijać.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Recepty pielęgniarek i położnych