Minister zdrowia w ramach projektowanej kampanii mającej na celu promowanie pielęgniarstwa, zamierza przeprowadzić... emisję spotów telewizyjnych. Pomóżmy ministrowi i podpowiedzmy co może być treścią przedmiotowych spotów. Jakieś propozycje?

Działalność ministra Radziwiłła.

       

Minister zdrowia w ramach projektowanej kampanii mającej na celu promowanie pielęgniarstwa, zamierza przeprowadzić... emisję spotów telewizyjnych. Pomóżmy ministrowi i podpowiedzmy co może być treścią przedmiotowych spotów. Jakieś propozycje? 

Mariusz Mielcarek

P.S. 

Tak sobie myślę, że na użytek przedmiotowej kampanii promującej pielęgniarstwo idealnie można spożytkować elementy Akcji Społecznej Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych z 2010 roku, pt:

PIELĘGNIARSTWO TO PRZYGODA

Akcja składała się z emisji trzech banerów informujących, że:

PIELĘGNIARSTWO TO PRZYGODA ponieważ:

Z jeszcze jedną pielęgniarką podnosimy pacjenta, który waży około 120 kg. A zgodnie z polskim prawem kobieta w pracy stałej może podnosić ciężary do 12 kg.
Pielęgniarka Katarzyna K. z Poznania

Po dwunastogodzinnym dyżurze na chirurgii nie idę do domu. Rozpoczynam kolejny dwunastogodzinny dyżur na urologii.
Pielęgniarka Mariola B. z Katowic

Mam 25 lat stażu zawodowego. Obecnie studiuję na studiach pomostowych. W ramach studiów jestem zmuszana do odbycia 750 godzin zajęć praktycznych.
Pielęgniarka Alicja F. z Krakowa

Oto moje kolejne typy:

Nie wykonywałam zawodu przez 10 lat. Izba pielęgniarek kieruje mnie na kilkumiesięczne przeszkolenie. Ponoszę koszt szkolenia (1600 zł) a jako wolontariusz nie otrzymuję wynagrodzenia.
Pielęgniarka Irena M. z Łodzi

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. Izba pielęgniarek odmówiła mi prawa wykonywania zawodu. Sąd Najwyższy orzekł, że działania izby były bezprawne. Walczę teraz o odszkodowanie.
Położna Joanna G. ze Szczecina

Dyrektor szpitala nie wypłaca nam pieniędzy z funduszu socjalnego. 
A w polskim orzecznictwie sądowym, takie działanie uznawane jest jako przestępstwo.
Położna Agnieszka S. z Poznania

Mariusz Mielcarek