Pielęgniarki ze szpitala: Lekarz wystawiał in blanco - skierowania na badania, karty rejestracji pacjenta, na badania rentgenowskie. Pielęgniarki pod nieobecność lekarza musiały decydować o przyjęciu pacjentów do szpitala, zleconych badaniach - tak organizację izby przyjęć określało zarządzenie jej kierownika.

Pielęgniarstwo 2017.

       


Zobacz informacje w przedmiotowej sprawie - Pielęgniarki ze szpitala: Lekarz wystawiał  in blanco - skierowania na badania, karty rejestracji pacjenta, na badania rentgenowskie. Pielęgniarki pod nieobecność lekarza musiały decydować o przyjęciu pacjentów do szpitala, zleconych badaniach - tak organizację izby przyjęć określało zarządzenie jej kierownika.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"!