Przedstawiamy pełen tekst ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (wpłynął do sejmu w dniu 24 maja) wraz z uzasadnieniem oraz aktualną i docelową wysokością wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich grup zawodowych, także pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

      

 

Przedstawiamy pełen tekst projektu ustawy, która wpłynęła w dniu 24 maja do sejmu. Przedmiotowy projekt ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych" ma w zamierzeniu ministerstwa zdrowia "stanowić gwarancję stopniowego podwyższania wynagrodzeń w określonej perspektywie czasowe, dla grup zawodowych pracowników najmniej zarabiających".

Zobacz pełen tekst ustawy wraz z uzasadnieniem oraz aktualną i docelową wysokością wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich grup zawodowych ochrony zdrowia

Zobacz także:

Aktualności według działów: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.