Jak są cenione w Polsce pielęgniarki? Tym pielęgniarkom pracodawca musi wypłacać "dodatek wyrównawczy", bowiem ich wynagrodzenie jest niższe niż ustawowe 2 000 złotych brutto.

Pielęgniarka w szpitalu "Spółka"

Kliknij w poniższą grafikę, aby zobacz materiał telewizyjny w przedmiotowej sprawie:

"Wszystkie pielęgniarki dostaną podwyżki, ponieważ 160 tysięcy już wypłaciliśmy z własnej kasy. Ponieważ pielęgniarki, które nie miały dodatku stażowego musiały mieć - żeby wypełnić ustawę, wyrównanie do tych 2 tysięcy złotych brutto – informuje Robert Frańczak, wiceprezes zarządu spółki Artmedik".