Komentarz na pielegniarki.info.pl: Pytam się kto odpowiada za taki podział, co na to uczelnie wyższe, przecież to jest kpina z Wydziałów Uniwersyteckich, nie będzie chętnych pielęgniarek aby kończyć studia magisterskie. Magisterki powinniście udać się do NIPIP i wysypać im pod nogi wasze dyplomy, bo one zdeptały je publicznie!

Komentarze pielęgniarek i położnych


Komentarz na pielegniarki.info.pl:

Minister Zdrowia wydając rozporządzenie z dnia 28 lutego w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, uprawniając magistra pielęgniarstwa do wykonania wielu czynności. W podziale na grupy magistra pielęgniarstwa zaszeregowuje w najniższej grupie, liczą na to, że za takie same pieniądze będą brały odpowiedzialność z wykonywanie wielu czynności. Pytam się kto odpowiada za taki podział, co na to uczelnie wyższe, przecież to jest kpina z Wydziałów Uniwersyteckich, nie będzie chętnych aby kończyć studia magisterskie. Magisterki powinniście udać się do NIPIP i wysypać im pod nogi wasze dyplomy, bo one zdeptały je publicznie!