Dodatek dla pielęgniarki SOR.

Tak. Takie regulacje zawiera ustawa o zoz. Zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego przysługuje dodatek w wysokości 30%, w pomocy doraźnej poza ww. zespołem 20%.

Jestem pielęgniarką pracującą w SOR, czy są przepisy dotyczące dodatku za pracę w szkodliwych warunkach tj. ciągła gotowość do reanimacji, kontakt z pacjentem nieprzebadanym mikrobiologicznie, długie stanie?

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 1991 r.

o zakładach opieki zdrowotnej.

(Dz. U. Nr 91, poz. 408)

 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)

 Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 181, poz. 1290 z 2007 r.

 - wyciąg -

Art. 32ł. 1. Pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej) przysługuje dodatek w wysokości 30 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

2. Pracownikom wymienionym w ust. 1 zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

3. Przepis art. 32k ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek