Przedstawiamy pełen tekst projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, który w dniu jutrzejszym będzie omawiany w sejmie. Projekt określa również wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


 

Przedstawiamy pełen tekst projektu ustawy, która wpłynęła w dniu 24 maja do sejmu. Przedmiotowy projekt ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych" ma w zamierzeniu ministerstwa zdrowia "stanowić gwarancję stopniowego podwyższania wynagrodzeń w określonej perspektywie czasowe, dla grup zawodowych pracowników najmniej zarabiających".