Zobacz co zapisano o dodatkach brutto brutto dla pielęgniarek i położnych, w uzasadnieniu do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, autorstwa ministra Radziwiłła. "Istnieje możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych funduszy na dodatki brutto brutto, na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektowanej ustawy".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

         


Poniżej cutuję fragment uzasadnienia do ustawy autorstwa ministra Radziwiłła dotyczący dodatków brutto brutto:

"Na mocy rozporządzeń o OWU, począwszy od roku 2015, płatnik publiczny przekazuje corocznie środki finansowe na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 
Łącznie skutek finansowy podwyżek wynikających z OWU przypadający na jedną pielęgniarkę / położną to kwota 1600 zł brutto z kosztami pracodawcy (4 x 400 zł), co daje:
• kwotę ok. 1348 zł brutto podwyżki na jedną pielęgniarkę / położną (4 x 337 zł)
• kwotę 944 zł brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego na jedną pielęgniarkę / położną (4 x 236 zł).
Z uwagi na fakt, że podwyżki wynagrodzeń w oparciu o środki przekazywane na podstawie OWU dokonywane były dotychczas prawie wyłącznie w formie dodatków do wynagrodzeń, istnieje możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych w ten sposób funduszy na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających
z projektowanej ustawy. Stosowny przepis przewidujący zaliczanie środków na podwyżki pozyskiwanych z OWU na pokrycie kosztów podwyżek koniecznych do uzyskania poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektu ustawy zawarty jest w jej art. 3 ust. 3.
Założono ponadto, że podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizowane na podstawie OWU będą nadal dokonywane w taki sposób, że każda pielęgniarka / położna zgłoszona do płatnika jako uprawniona do podwyżki z OWU otrzymuje taką samą kwotę wzrostu wynagrodzenia. Powoduje to, że nie można przyjąć, że wszystkie środki przekazywane podmiotom leczniczym na podstawie podwyżek z OWU przeznaczane będą tylko dla pielęgniarek / położnych, których wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż najniższe
wynagrodzenie zasadnicze określone w projekcie ustawy. W dotychczasowej praktyce podwyżki z OWU realizowane były w podmiotach leczniczych na podstawie porozumień zakładających objęcie jednakowymi podwyżkami wszystkich pielęgniarek bez względu na dotychczasowe wynagrodzenie.
Dopływ dodatkowych rosnących corocznie kwot środków z podwyżek z OWU zakończy się w roku 2019. Od roku 2020 płatnik przekazywał będzie jedynie kwoty pozwalające na podtrzymanie skutków podwyżek z OWU wg stanu na 2019 r. Natomiast mechanizm przyjęty w projekcie ustawy przewiduje dochodzenie do docelowych wynagrodzeń w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r., co powoduje, że od pewnego momentu pracodawcy będą musieli przeznaczać na podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek / położnych do poziomu najniższych określonych ustawą dodatkowe środki – inne niż pochodzące z OWU (skutki finansowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z tytułem magistra ze specjalizacją wystąpią dopiero w roku 2020 oraz w roku 2022 w przypadku pielęgniarek albo położnych ze specjalizacją i bez specjalizacji)."

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.06 21:34:05 ~piel

Przecież za niedługo zmiana rządu więc ustawy nad którą się pracowało 4 lata znów przestaną działać. Ech, przestałam marzyć.

#2  2017.06.07 09:27:27 ~Aniela

Przeklinam dzień w którym zostałam pielęgniarka. Od 30lat jestem wyrobnica bez perspektyw na lepsze jutro,dziś moja zasadnicza brutto to 1870 zł,zatem po oddaniu podatku na środki publiczne, po przepracowania świat i nocek i dodatku za staż zarabiam ok,aż 1930 zł. 30kilometrów dojeżdżam w jedna stronę taknarazie przez 30lat

#3  2017.06.07 11:01:11 ~ja

Powiedzcie o dzisiejszej pikiecie pod sejmem bo znowu medialna cisza! do 2 masz rację ale wielu koleżankom jest dobrze bo pracują na 3 etatach rodzina na bok ale ważniejsze pazerstwo i mamona a gdzie walka?

#4  2017.06.07 12:44:18 ~piel.

WAŻNE ! https://www.termedia.pl/mz/Place-minimalne-zainteresowani-rozmawiaja-z-politykami,26387.html

#5  2017.06.07 15:03:51 ~monia

Do 3 prawda nawet p.Mielcarek o tym nie napisał!

#6  2017.06.07 17:06:55 ~piel.

Pikieta jest zbędna. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła uchwałę zgodną z projektem rządowym.

#7  2017.06.07 17:38:47 ~piel.

Zapis dzisiejszych obrad Komisji Zdrowia http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp? view=1&unid=1241BA46E2139749C12581310035A06D

#8  2017.06.07 20:43:57 ~piel

Jak na złość nic mi się dziś nie otwiera i nie mogę odsłuchać.

#9  2017.06.09 14:24:31 ~Pielegniar

Ja pracuje na bloku od 5 lat. Zarabiam 1700 plus noce bez świat ( nie mamy świat pracujących) to na rękę mam 1850 złotych ( mamy mało nocy) . Plus dojazd do pracy ok.26 km. WNIOSEK : Lepiej pobierać 500 plus i robić dzieci, siedzieć na zasiłkach niż pracować. Witamy w Polsce:)) P.S. Głosowałam na PiS myslałam ,że faktycznie jest za Ludzmi jak sam to podkresla ale widac nie warto.

#10  2017.09.11 14:27:08 ~Dorota

Mam pytanie,zostałam przyjęta na oddział od 1 września jestem od razu po szkole. Czy ten dodatek też mi się należy?

Dodaj komentarz