Panie w czepkach doznały OLŚNIENIA! Napisały list do ministra Radziwiłła, dzień po uchwaleniu przez sejm ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Szkoda, że się nie zająknęły o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! Poczekamy...

Działalność pań w czepkach...

Zobacz także:

Czarno na białym. Tak samorząd pip dzielił pielęgniarki i położne, w kontekście wysokości wynagrodzenia. Wczoraj zmienił zdanie! Dzień po uchwaleniu nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Pomroczność jasna?

 

NIPiP-NRPiP-DM.0025.149.2017        
                                                                               Warszawa, dnia
9 czerwca 2017r.
Pan 
Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia      

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z procedowaniem Komisji Zdrowia nad rządowym projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583), w imieniu środowiska pielęgniarek i położnych, zwracam się z prośbą o zgłoszenie i poparcie zaproponowanych zmian do wyżej wymienionego projektu ustawy.

W tabeli zawartej w załączniku do projektu ustawy określającej współczynniki pracy proponujemy nowe następujące brzmienie pozycji nr 8 i 9:

Uzasadnienie

Projekt w obecnym kształcenie zakłada, iż pielęgniarki i położne są jedyną grupą zawodową, dla której ustala się najniższe współczynniki pracy, co będzie skutkowało najniższymi wynagrodzeniami wśród pracowników medycznych. W stosunku do innych grup pracowników medycznych zostało wprowadzone rozgraniczenie wskaźników pracy dla osób z wyższym wykształceniem lub osób z wykształceniem średnim. W przypadku pielęgniarek i położnych obecny projekt zakłada, iż w jednej grupie (pozycja nr 9) będą pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa, licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, a także z wykształceniem średnim - dla których przewidziano najniższe wynagrodzenie o wskaźniku 0,64 co - biorąc pod uwagę przyjętą kwotę bazową w wysokości 3.900,00 zł - daje kwotę 2.496,00 zł brutto (około 1.685,00 zł netto). Wobec powyższego, w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych taka konstrukcja projektu stanowi deprecjonowanie zawodów pielęgniarki i położnej, przy założeniu, iż od 2000 roku pielęgniarki i położne są kształcone  na poziomie studiów wyższych, po ukończeniu których otrzymują tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa albo tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa. Wraz ze zmianą kształcenia zwiększył się zakres ich kwalifikacji i kompetencji.       

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w związku z drastycznie i systematycznie rosnącymi niedoborami personelu pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia w Ministerstwie Zdrowia powołano Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, którego zadaniem jest wypracowanie systemowych rozwiązań pozwalających na przeciwdziałanie stale rosnącemu deficytowi pielęgniarek i położnych.

Przypomnieć należy, iż w kolejnych pięciu latach uprawnienia emerytalne uzyska około 80 tysięcy pielęgniarek, co przy obecnym stanie 200 tysięcy zatrudnionych pielęgniarek w systemie, będzie stanowiło około 40% pielęgniarek, które prawdopodobnie przejdą na emeryturę. Nieatrakcyjne warunki pracy i płacy powodują, iż rocznie tylko około 30% absolwentów podejmuje pracę w tym zawodzie. Należy bezwzględnie podjąć działania, które zachęcałyby absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych do podejmowania zatrudnienia w kraju, poprzez między innymi zwiększenie poziomu wynagrodzenia tych zawodów do warunków i poziomu istniejących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

                                                                                    

Mam wrażenie, że któraś z pań w czepkach zajrzała wreszcie na portal i przeczytała o sprawach, które poruszają pielęgniarki i położne w raz z redakcją portalu. Od tygodni...

Mariusz Mielcarek  

P.S. Kolejne informacje w powyższej sprawie jeszcze dzisiaj...

Zobacz także:

Aktualności według działów: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

W dniu 1 czerwca 2017 roku projekt ustawy autorstwa (NIE)porozumienia zawodów medycznych, który płacowo robi pielęgniarki i położne: "w balona", "na szaro", "w konia", "w trąbę" został skierowany przez marszałka sejmu do dalszych prac sejmowych. Zobacz cały tekst projektu wraz uzasadnieniem.

Poznaj dwa projekty ustaw, które wpłynęły do sejmu. Dotyczą wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Pierwszy ministra Radziwiłła - nie daje praktycznie żadnych szans, na szybki wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Drugi (NIE) porozumienia związków zawodowych - deprecjonuje rolę pielęgniarek i położnych względem innych zawodów medycznych. Czyli wybór między cholerą a zarazą!

Pielęgniarko i położno! Tego związkowcy z (NIE)porozumienia związków zawodowych tobie nie powiedzą. Jest rok 2018. Weszła w życie ustawa ich autorstwa. Na oddziale internistycznym pracuje pielęgniarka oraz ratownik medyczny. Jakie mają wynagrodzenie zasadnicze? CUDA. CUDA. CUDA!

(NIE)porozumienie związków zawodowych zdecydowanie postawiło na deprecjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej. Nawet minister Radziwiłł nie pozwolił sobie na takie działanie wobec naszych zawodów. Przykład? Proszę bardzo...

(NIE)porozumienie związków zawodowych składa serdeczne podziękowania "Pani Lucynie...". Pielęgniarki i położne też dziękują tej pani.

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.10 15:53:15 ~Aqua

Punkt 8 -powinno być - 1,05

#2  2017.06.10 16:17:02 ~Xxl

A może podstawa wynagrodzenia w zależności od stażu pracy i dodatki za studia specjalizacje czy kursy.

#3  2017.06.10 16:21:48 ~piel.

To aby nie musztarda po obiedzie?

#4  2017.06.10 16:31:56 ~Gość

Trochę za późno

#5  2017.06.10 16:33:16 ~KOCHANE

Szanowne Panie/Panowie i Panie Redaktorze :) niezmiernie mi miło czytać Pana artykuł. Widać zaczęła się REWOLUCJA! Wspólnie mamy szansę na zmiany! PS. Same wiecie co robić ;)

#6  2017.06.10 16:34:42 ~KOCHANE

Wysyłajcie puste e-maile na [email protected] w zwrocie informacje :)

#7  2017.06.10 16:41:18 ~Meadow Dew

Obudziły się .z ręką w nocniku. . a może poczuły oddech reszty pielęgniarek na plecach - brak reakcji izb będzie wiązał się z zaprzestaniem płacenia haraczu na izbowe nieroby.

#8  2017.06.10 16:44:31 ~piel

Jeśli ministerstwo ma wyliczony budżet na te siatki płac, to nic możemy nie wywalczyć. Jedynie strajk albo jeden etat. Wkurza mnie, że krajówka naszego związku siedzi cicho. Wszak to do nich należy walka o nas! Jeśli nic nie zmienią w tych upodlających siatkach to ja wypisuję się ze związków.

#9  2017.06.10 16:58:14 ~Do #1

Zwróć uwagę na to, że Izby akceptują gr. 7 - mgr pielęgniarstwa lub położnictwa ze specjalizacją - wsp. 1,05 Oczekują tylko zmian w gr.8, do której proponują obok specjalistek dołączyć mgr bez specjalizacji z jednoczesnym wzrostem wskaźnika z 0,73 na 1,0 oraz zwiększenia wskaźnika z 0,64 na 0,73 w gr 9. Pismo jest chyba wynikiem czytania komentarzy na Portalu, pisane "na kolanie". Szczególnie zachęca mgr do uzyskania specjalizacji, po uzyskaniu której uzyska on bardzo wysoką podwyżkę aż o 5 % .

#10  2017.06.10 16:58:29 ~DO 8

WYŚLIJ pustego e-maila na [email protected] i działaj z nami!

#11  2017.06.10 17:02:13 ~Asia

Przypominam, że nadal wywalamy do kosza STUDIA PODYPLOMOWE! Kobiety, ceńmy się trochę! Jesteśmy jak te sroki wpatrzone w specjalizacje, jakby nie bylo dla nas innych ścieżek rozwoju zawodowego! Obudźcie się!

#12  2017.06.10 17:08:44 ~Pielęg

Musztarda po biedzie.

#13  2017.06.10 17:24:57 ~Piel

Nic już nie zrobicie. Jeśli uwzględniliby taką poprawkę, to następni w kolejce będą lekarze rezydenci, którzy też mają współczynnik 0.73. Po ptakach drogie panie.

#14  2017.06.10 17:32:52 ~Aqua

Do 9 - znów ten zaduch :) Musimy być czujne.

#15  2017.06.10 17:34:28 ~Do #11

Nie oczekujmy podziału pielęgniarek na co najmniej 8 grup, a tak właśnie byłoby,gdyby uwzględniono wszystkie postulaty z komentarzy : 1- wykształcenie średnie, 2- wykształcenie średnie ze specjalizacją , 3- wykształcenie licencjackie , 4 -wykształcenie licencjackie i podyplomowe , 5 wykształcenie licencjackie ze specjalizacją, 6- wykształcenie magisterskie, 7- wykształcenie magisterskie i podyplomowe, 8- wykształcenie magisterskie ze specjalizacją. Wszystkie inne zawody zmieściły się w trzech grupach.

#16  2017.06.10 17:38:41 ~Jes4

Propozycja oderwana od rzeczywistości za duże koszty wprowadzenia. Moim zdaniem pielęgniarki z mgr bez specjalizacji powinny być w grupie 0.73 tak jak mgr innych zawodów medycznych co do zasady .

#17  2017.06.10 17:40:21 ~Do #2

Przeczytaj wpis #15 i spróbuj dodać jeszcze do tego podziału staż i ukończone kursy.

#18  2017.06.10 17:56:03 ~związkowic

"o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! " Szanowna Redakcjo proszę o podanie źródła tej informacji.

#19  2017.06.10 18:17:01 Redakcja Portalu

Źródło informacji: http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/7582 Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#20  2017.06.10 18:25:37 ~mgr ze spe

Obudziły się z ręką w nocniku po drugim czytaniu, może zmieni mgr bez specjalizacji do gr 8 ale wątpię żeby zmienił współczynnik.

#21  2017.06.10 18:38:11 ~Do #19

Bardzo dziękuję Redakcja Portalu jak zawsze ma rację. Pozdrawiam.

#22  2017.06.10 18:41:35 ~pielęgniar

O czym my tu mówimy, panie z Izb i Naczelnej Rady wypadałoby pogonić do pracy z pacjentami na oddziałach paliatywnych i geriatrycznych, żeby sobie dokładnie przypomniały na czym nasza codzienna praca polega. Przynoszą nam tylko wstyd i hańbę. po takich poczynaniach naszego samorządu wstydzę się że jestem pielęgniarką.

#23  2017.06.10 19:21:55 ~piel

Czyli znów będziemy się kurczyć ilościowo. Panie z Izb czym mniej Nas tym mniej składek dla Was. Pamiętamy i na każdą waszą podwyżkę zareagujemy w ten sam sposób.

#24  2017.06.10 19:40:27 ~Jes4

Jest to forum branżowe ale chciałbym zauważyć że sytuacja innych grup zawodowych np fizjoterapeutów analityków czy farmaceutów ze średnim wykształceniem jest jeszcze gorsza ten sam wskaźnik 0'64 ale brak 4×400 robi .Dla pielęgniarek słowa wsparcia -pensja minimalna ma znaczenie w przypadku zawodów nie deficytowych ale was brakuje i nie długo dojdzie do tego co stało się w Rumunii podwyżki o 100%.Pozdrwiam

#25  2017.06.10 20:04:05 ~Go

Do 24-wszyscy w ochronie zdrowia wiemy,że te stawki to drwiny z wszystkich pracowników medycznych.Życie jest drogie i każdy powinien godnie żyć. Nam chodzi o to,że nasze wykształcenie wyższe zostało bezpodstawnie potraktowane gorzej niz takie samo w innych zawodach medycznych.Wcześniej było tak,że my protestowalysmy,a podwyżki były dla wszystkich,ale mówiło się że tylko pielegniarki skorzystaly i jeszcze im mało(np.na "203").Tylko "Zembalowe"trafiło do większości pielęgniarek ( pominieto wiele Koleżanek-pamiętajcie też o tym fakcie).Dlatego wszystkie inne grupy zawodowe powinny walczyć o swoje.

#26  2017.06.10 20:51:35 ~Ha

Tak sie konczy piekny sen o bogactwie. A tak mialo byc super po amerykansku. Przyczepili sie do tych specjalizacji bo same chyba nie maja wiecej. Nawet nie mam odwagi porownywac studiow do specjalizacji,chylac czola przed kazda forma ksztalcenia. Dzieki UM Lublin za poczucie godnosci

#27  2017.06.10 20:54:15 ~Agata

Drogie pielęgniarki Jest tylko jeden sposób, aby otworzyć oczy rządowi i innym. Rzućcie dodatkowe miejsca zatrudnienia, a pozostańcie w jednym głównym i wszystko upadnie. To jedyny sposób.

#28  2017.06.10 21:05:32 ~do26

Ironia czy jeszcze nie pracujesz w zawodzie?

#29  2017.06.10 21:22:31 ~KOCHANE

PAMIĘTAJCIE nasz los w NASZYCH rękach! jest nas prawie 200 rozsyłających! dajcie znać że jesteście z nami w akcji na [email protected] wysyłajcie puste e-maile a dowiecie się więcej co możemy zrobić!

#30  2017.06.10 21:37:32 ~mOnia

PRACA TYLKO NA 1 ETACIE, tylko to sprawi że dobrze zarobimy, do dzieła

#31  2017.06.10 21:43:23 ~Go

Do 27 -masz rację, ale do tego czynu wielu nie przekonasz.Wystarczyłby 1- en ustalony wcześniej miesiąc.

#32  2017.06.11 00:11:08 ~pielęgn

Myślę, że kategorycznie trzeba odejść od łóżek praca na jednym etacie nie przyniesie zamierzonej zmiany zarobkowej, jest zmowa dyrektorów, różnice 100 czy 200zł to jest bez sensu a tak naprawdę będziemy harować jak woły robocze chociaż już tak pracujemy, a będzie jeszcze gorzej.

#33  2017.06.11 00:27:21 ~piel

Same deprecjonują nasze wykształcenie, gdyż nie uznają licencjatu za wyższe wykształcenie.

#34  2017.06.11 05:13:58 ~KOCHANE

Mamy odpowiedź na "komunikat izb" więcej na e-maila :) [email protected]

#35  2017.06.11 08:43:38 Wiola87

Czytam i czytam i oczom nie wierze, czy w tym kraju nastanie wkoncu dzien w ktorym doceni sie pielegniarki? To co sie obecnie proponuje podwyzki ktorych i tak polowa z nas na oczy nie zobaczy a te ktore zobacza nawet ich nie odczuja bo za 4 lata to wszsytko podrozeje i placa minimalna tez pojdzie w gore tak jak teraz to jest żenujace. Ja jestem 30 letnia pielegniarka ktora obecnie pracuje i mieszka w Norwegi. Przepracowalam w Polsce 5 lat uczylam sie zdobywalam doswiadczenia robilam kursy i wierzyłam, że bedzie lepiej ale niestety było tylko gorzej. Aby dostać prace w zawodzie musialam wyjechać do dużego miasta gdzie wynajem kawalerki kosztował moja cała miesieczna wypłatę. Wynajmowałam pokój z koleżanka bo nie było mnie stać nawet na pojedyńczy pokój bo ubrac sie i wyżywic też trzeba. Zmieniałam prace 3 krotnie przez 5 lat i zamiast lepiej zarabiac było tylko gorzej. Ostatnia praca była na bloku operacyjnym zarabialam 1700zl na ręke. Przychodziłam do domu i ślęczałam w książkach, chciałam mieć świadomość że swoja prace wykonuje jak najlepiej. Byłam przydzielona do operacji urologicznych ale jak zwykle wszedzie brakowało pielegniarek więc rzucano mnie na wszsytkie bloki operacyjne w szpitalu jako zapchaj dziure. Wiec nie mogłam sie skupic na jednej dziedzinie, ale musialam znać niemal każda. Obecnie pracuje w Norwegi od 2,5 roku widze drastyczne różnice. Tutaj zawód pielegniarki jest stawiany na wysokim poziomie jeden z najlepiej opłacanych zawodów do tego duży szacunek dużo pokrewnych kierunków, ktore maja kształcić pomoce i asystenki pielegniarek, który i ona zarządza i organizuje im prace. Moje drogie Panie jeśli same czegoś nie zrobicie to nic sie nie zmieni. W Norwegi wyliczono ze za 10 lat bedzie brakowac 30 tys pielegniarek odbywaja sie strajki i wszystkie grupy zawodowe podpisaly sie pod strajkiem pielegniarek aby wyraźić wsparcie dla naszej grupy zawodowej. Ludzie maja inna świadomość wiedzą że pielęgniarka jest potrzebna. Tutaj nie ma Izb pielęgniarskich są zwiazki zawodowe które wywalczą każda podwyżke a podwyżki sa regularne i zależne od wykształcenia ale też od doświadczenia i tak powinno u nas być. W Polsce mamy i związki zawodowe i Izby pielegniarskie zarowno jedne jak i drugie pobieraja danine comiesięczna co te Panie dla nas przez tyle lat wywalczyły puste obietnice, które nie maja odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pracujac w szpitalu rozmawialiśmy na temat strajku młode były chętne pojść choćby dziś starsze panie pielegniarki nie chciały brać w nim udziału a oddziałowa powiedziała ze jeśli odejdziemy od pracy to ona straci posade. Wiec jeśli z takim podejściem podchodzimy do tematu to nie ma sie co dziwić że jest jak jest i nie ma się co łudzić na lepsze traktowanie pielegniarek, bo my taka postawą zgadzając sie na wszystko nigdy nic nie wywalczymy.

#36  2017.06.11 09:08:14 ~Xa

Te czepkowe dalej mają, ,pomroczność jasną"i nie widzą, że tuż za mgr jest licencjat również wykształcenie wyższe które zdobyła duża rzesza pielegniarek z wieloletnim stażem pracy kończąc studia pomostowe. Dalej widzą tylko specjalizację,która utrzymuje wykształcenie na poziomie średnim.

#37  2017.06.11 09:14:17 Wiola87

#13 2017.06.11 09:12:14 Wiola87 A i jeszcze jedno chciałam dodać jestem pielęgniaką po magistrze i licznych kursach kwalifikacyjnych, ale uważam ze podwyżki powinny być w wiekszości uzależnione od lat pracy czyli doświadczenia. Na studiach uczymy sie w wiekszosci teori dopiero w pracy człowiek uczy sie prawdziwego pielegniarstwa oczywiście studia również powinny sie wliczać do pensji ale nie w takim stopniu jak doświadczenie. Nie można dawać młodej pielegniarce która zaczyna prace po specjalizacji i studiach wiecej kasy niz ma jej kolezanka która ja wprowadza do zawodu i ma 30 lat praktyki to nie uczciwe. W Norwegi mamy podwyżke co 2 lata liczac od 4 lat pracy do 10 lat póżniej ostatnia podwyzka i nawyżsż jest po 16 latach pracy. Do tego tez dochodza podwyżki za specjalizacje tutaj magister jest razem ze specjalizacja nie ma tak jak w Polsce oddzielnie uważam że jest to duzo lepsze rozwiazanie , bo kończac magistra posiadasie tytuł specjalisty w danej dziedzinie a u nas na magistrze powiela sie informacje z licencjatu gdzie tu jest logika?

#38  2017.06.11 10:29:10 ~KOCHANE

Dziewczyny dziś godzina "0" POKAŻMY NASZĄ SIŁĘ! jest nas ponad 200 rozsyłających ! a które nie wiedzą nic na temat AKCJI to do dzieła wysyłajcie pustego e maila na [email protected] w zwrocie info.

#39  2017.06.11 11:01:56 ~koleżanki

Jestem za 2.

#40  2017.06.11 11:58:00 ~informatyk

Do #38: sorry ale adres pocztowy na wp.pl wygląda po amatorsku i jak spam. masz coś do przekazania, załóż domenę, podaj informację, pokaż się.

#41  2017.06.11 12:40:04 ~do 40

Niech sobie jest po amatorsku. Ma umożliwić kontakt co do treści listu.

#42  2017.06.11 19:55:30 ~KOCHANE

Dziękuję 41 :)

#43  2017.06.11 21:53:29 ~Do Wiola87

Czy musiz wrzucać te swoje wypociny do każdego wątku?

#44  2017.06.12 09:32:35 ~piel

Co do wyksztalcenia nie zgadzam sie z wiola87. Ktos robi mgr a inny nie i ma miec te same mozliwosci? Zastanow sie co ty piszesz w kazdym ale to w kazdym zawodzie jest segregacja co do tytulow . Wez sobie tak nie lubianych lekarzy . Lekarz bez jakiegokolwiek tytulu nie jest rowny doktorowi czy profesorowi czy habilitacji . Co ty piszesz . Owszem w naszym zawodzie nie ma habilitacji ale to Jest tylko przyklad . Sa osoby po liceach, licencjacie, magistrze i doktoracie . Wez pomysl co piszesz!

#45  2017.06.12 09:39:25 ~piel

Gdyby było w końcu normalnie, to koś w końcu zrobiłby z tym porządek i zrobił prawidłową hierarchię, a nie chory sposób na dowartościowanie się. W Szwajcarii nie możesz robić specjalizacji jeśli nie masz magistra. Warto się zastanowić, nad normalnością. To tak jakby felczer robił specjalizację.

#46  2017.06.12 09:43:44 ~piel

Jeśli już doszło do tego ze osoby po liceach robią specjalizacje ok. Warto jednak zachować hierarchie dwubiegunowa tak jak u lekarzy są lekarze z tytułami i ze specjalizacjami i nikt nikomu nie ubliża tylko zachowuje hierarchie.

#47  2017.06.12 11:12:07 ~Ela

Dopóki pielęgniarki z chytrości będą pracowac na 3 etaty, podbierac godzinówki po 15 zeta za godzinę doputy beda psie zarobki. Te zarobione na 3 etatach i wiecznie zmęczone w pracy powinno sie eliminować.

#48  2017.06.15 17:48:42 ~magister p

Pokrzywdzone magisterki pielęgniarstwa bez specjalizacji sa zrównane z pielęgniarkami bez matury ,ale ze specjalizacją szok nie wierze

#49  2017.06.19 10:58:25 ~arystotele

Przestańcie w końcu dzielić ten zawód na mniej lub bardziej wykształcone wszystkie ciężko pracujemy i komuś zależało żeby nas podzielić . a gdzie się dwóch kłoci tam ktoś korzysta w tym przypadku minister i dyrektorzy szpitali te pensje dla wszystkich pracującyh w branży medycznej są żenująco niskie należymy do unii ite pensje ani dziś ani za te 5 lat nie są takie jak powinny być przynajmniej dwukrotnie wyższe.

#50  2017.06.21 21:26:47 ~aloj

Ile czasu będą trwały te desputy. Należą nam się podwyżki konkretne i koniec.

#51  2017.06.21 21:40:46 ~aloj

Zdobyte wykształcenie jest bardzo ważne, Mamy możliwości od wcześniejszego liceum dla pielęgniarek, studium dla położnych, po licencjat, mgr, specjalizacje.To wszystko powinno być właściwie rozgraniczone, odpowiednio wynagrodzone. Za kilka lat licencjat będzie rozpoczynał naszą ,karierę''. Na razie mamy koleżanki starsze i o nich nie wolno nam zapominać.Może należy płacić dodatek stażowy wyższy niż 20%? To na pewno zadowoliło by koleżanki np. ze stażem 30-40 lat. Ich wieloletnia praca też musi być zauważona!

#52  2017.06.29 11:53:49 ~piel

Sądzicie panie że ludzie którzy dają nam podwyżki nie wiedzą że to środowisko jest podzielone dlatego tak jest Jeszcze trochę wytrzymajcie pielęgniarki po liceum już się wybierają na emerytury będziecie mieć pole walki dla siebie i te wysokie płace będziecie mogli strajkować itp Ja już spotkałam panią magister a ma problem z komputerem nie potrafi segregować odpadów medycznych i jeżeli pacjent wchodzi i od drzwi krzyczy tylko niech magister nie robi mi zastrzyku to coś z wami jest nie tak drogie panie Jeżeli znam osobę która pisze prace panią magisterka nawet sie nie kryje - i uważa się za lepszą smutne to

Dodaj komentarz