Ustawa o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zostanie rozpatrzona przez senacką komisje zdrowia w dniu 20 czerwca, natomiast 21 czerwca została umieszczona w porządku obrad posiedzenia senatu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
druki sejmowe nr 1583, 1617
druk senacki nr 529
 
Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 
Ustawa dotyczy określenia sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, sposób i harmonogram dochodzenia do ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.
 
Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca  2017 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2017 r. 
 
Marszałek Senatu w dniu 12 czerwca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 
Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali 176

źródło: Senat RP